Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4672z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja placu zabaw

Przedmiot:

Modernizacja placu zabaw

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Galewic
ul. Wieluńska 5
98-405 Galewice
powiat: wieruszowski
tel. 627838618, fax.627838625, tel. 514953731
sekretariat@galewice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Galewice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 627838618, fax.
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja placu zabaw w Węglewicach
II. Opis przedmiotu zamówienia:

,,Modernizacja placu zabaw w Węglewicach".

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje modernizację placu zabaw w miejscowości Węglewice przy byłej Szkole Podstawowej w Węglewicach. Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia polegać będzie na zakupie z dostawą i montażem nowych urządzeń na plac zabaw bujak konik - 1 szt. i bujak żabka - 1 szt. zgodnie z załączoną dokumentacją projektową- zał. Nr 2.

2. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, usługi i materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.

3. Po montażu urządzeń należy uporządkować teren. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i sprawne technicznie, muszą spełniać europejskie normy bezpieczeństwa oraz posiadać niezbędne atesty/certyfikaty.

4. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wskaże w terenie miejsce wykonania prac. DOSTAWA i montaż sprzętu ma być dokonana w dni robocze w godz.ch 8.00 - 15.00

5. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. ,,Modernizacja placu zabaw w Węglewicach". Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Składanie ofert:
Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie pok. 208, lub przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Gmina Galewice, Ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice lub faksem (62/7838625) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@galewice.pl. W przypadku składania oferty pocztą należy opisać kopertę ,,Oferta cenowa na modernizację placu zabaw w Węglewicach".
9. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 21.09.2022 r. do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia - od podpisania umowy do dnia 15.11.2022r.

Wymagania:
IV. Opis warunków płatności.

1. Termin płatności faktury: min. 14 dni.

2. Podstawą do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi faktycznie zrealizowane zamówienie i protokół wykonania przedmiotu umowy.

V. Kryterium oceny ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.

VI. Termin gwarancji

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

VII. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz ofertowy (zał. Nr 1).

2. W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto ogółem oferty.
3. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wymagany jest skan wypełnionej i podpisanej oferty.

4. Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

7. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. Nr 1) oraz wizualizacja i opis techniczny przedmiotu zamówienia.
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do złożenia zamówienia

Kontakt:
VIII. Osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Katarzyna Owczarek- tel. 514953731.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.