Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zamki, kłódki, samozamykacze, wkładki, klamki i zawiasy

Przedmiot:

Zamki, kłódki, samozamykacze, wkładki, klamki i zawiasy

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
(+48) 71 787 35 34, tel.: 32 756 4978, tel.: 32 756 4246
helpdesk@logintrade.net
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 3 000,00 zł
Nr telefonu: (+48) 71 787 35 34,
Termin składania ofert: 2022-09-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamki, kłódki, samozamykacze, wkładki, klamki i zawiasy
6. Lista produktów
Lp. Nazwa zadania Ilość Jednostka miary
31. zamek do drzwi meblowych
przesuwnych LAGUNA lub
równoważny
30 szt.
2. 32. zamek meblowy bębenkowy
chromowany 60 szt.
3. 33. zamek meblowy kwadratowy ul-
22/22 10 szt.
4.
34. zamek meblowy patentowy
fi19x22/40x40 kolor chrom z 2-ma
kluczami
175 szt.
5. 35. zamek meblowy ZMB1 lub
równoważny 295 szt.
6. 36. zamek meblowy zwykły
nawierzchniowy z szyldzikiem 10 szt.
7. 37. zawias metalowy puszkowy 350 szt.
8. 38. zawias kołkowy ?8 20 szt.
39. zawias sworzniowo-tulejowy
140/70/45/30,5/28,5 wg rys. nr 1 lub
równoważny
50 szt.
10. 40. komplet: zawias pasowy 600mm
+ trzpień do wmurowania 30 komplet
11. 41. galko-klamka bramowa z
szyldem z dystansem kpl. 1 szt.
12. 42. klamka 35 szt.
13.
43. klamka do drzwi ppoż. stal
nierdzewna, szyld podłużny, rostaw
72mm, trzpień 9mm
6 szt.
14. 44. klamka lakierowana brązowa z
tarczami okrągłymi na klucz zwykły 10 szt.
15.
45. klamka lakierowana brązowa z
tarczami okrągłymi na wkładkę
patentową
20 szt.
16. 46. klamka mosiężna 10 szt.
17. 47. klamka okienna PCV trzpieniowa
35mm/45? rozstaw otworów 43mm 35 szt.
48. klamka z kwadratowym szyldemstal
nierdzewna kwadrat 52 mm,
klamka długości 130 mm
40 szt.
19. 49. klamka z szyldem mosiadz.z
blok.zam.sanit. 12 szt.
20. 50. klamka z szyldem na wc
mosiądzowana 5 szt.
21. 51. klamka z szyldem na wkładki
patentowe rozstaw 72mm 25 szt.
22. 52. szyld do klamki okrągłej 10 szt.
23. 53. samozamykacz TS 4000 z
blokadą lub równoważny 6 szt.
24. 54. samozamykacz GEZE-1500 lub
równoważny 15 szt.
55. samozamykacz ASSA ABLOY
DC300 Tandem, srebny- komplet (2
cześci DC300 rozmiar 3-6 + płyta
montażowa A121 + ramię L190) lub
równoważny
2 szt.
26.
56. zaczep elektromagnetyczny
model podstawowy 1410-12VAC/DC
Lockpol lub równoważny
7 szt.
27.
57. ramię DCL190 do
samozamykacza DC300 Tandem lub
równoważne
1 szt.
28. 58. zasuwka drzwiowa płaska
meblowa 60mm 50 szt.
29. 59. wkład zamka wierzchniego
lucznik lub równoważny 12 szt.
30. 60. wkład zamka z gałką 5 szt.
31.
61. wkładka bębenkowa 10mm
GERDA niklowana 30/30 z 3-ma
kluczami lub równoważna
69 szt.
32. 62. kłódka żeliwna zatrzaskowa 75 z
hartowanym pałąkiem 75 szt.
33.
63. kłódka mosiężna patentowa 50 w
systemie jednakowych kluczy + 20
kluczy lub równoważna
82 szt.

Dokument nr: 520-2/A/22, 5556

Otwarcie ofert: 9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2022-09-26 11:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-09-20 23:59
Oferta do aukcji składana jest w jednej z następujących form:
- w formie pisemnej - przez przesłanie oferty do aukcji w zaklejonej kopercie z
dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi
powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, Ul. Towarowa
1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
- w formie wiadomości e-mail - jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej
uprzednio w formie pisemnej wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami
Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12
Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości mailowej Wykonawca podaje numer
aukcji.
- w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej) - składana jest w formie plików
w formacie pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej
wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości mailowej
Wykonawca podaje numer aukcji.

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy/wykonania
do 31.12.2022 r.
16. Sposób dostawy/wykonania
Na koszt sprzedającego na magazyny ZWP JSW S.A. przy zakładach JSW S.A.

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis
Aukcja japońska multiobiektowa - oznacza, że uczestnicy widzą aktualną cenę,
którą narzuca system i mają możliwość jej akceptacji w określonym czasie. Po
zakończeniu danego etapu uczestnicy, którzy zaakceptowali cenę przechodzą do
kolejnego etapu z wartością niższą, a Ci którzy go nie zaakceptowali odpadają z
gry. W przypadku dwóch lub więcej pozycji Aukcja prowadzona jest równolegle na
zadania postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez
VAT (NETTO).
Należy pamiętać o zalogowaniu się na 5 minut przed rozpoczęciem aukcji. Brak
akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje
wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w aukcji.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulamin określający
sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.
postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych" -
Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r.
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca
powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym
przesunięciu terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu wskazanym w
pkt. 12
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty
publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o
adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie
Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dlakontrahentow/
przetargi/
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do
zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie:
aukcje@zwp.jsw.pl (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50
MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca
zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.
4. Waluta
PLN
7. Kryteria oceny
Lp. Nazwa kryterium
1. Cena
8. Reguły
Licytacja otwarta
Aukcja japońska multiobiektowa
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy jednej jednostki
Czas na decyzję: 240 sekund
10. Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów
11. Informacje o ofertach
Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych dla pakietu: 6, 11-12 oraz
pozycji: 13, 17, 20-21, 23, 25, 30-31, 35, 39, 53-57, 59, 61 i 63. W pakiecie 11-12
oraz pozycji 63 zamawiający dopuszcza materiał równoważny w postaci np.
żeliwa, patyny lub stopu cynku z aluminium.
Jeżeli przedmiotem Aukcji elektronicznej jest pakiet nie dopuszcza się składania
ofert częściowych w obrębie pakietu. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do
rozpisania cen jednostkowych w pakiecie do wartości zgodnej lub niższej od
uzyskanej w toku postępowania.
14. Warunki płatności
Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty doręczenia faktury do Centrum
Usług Wspólnych - jednostki organizacyjnej Odbiorcy (adres: ul. Armii Krajowej
56, 43-330 Jastrzębie-Zdrój).
W przypadku gdy cena lub jej część, wynikająca z faktury VAT przekroczy kwotę
15 000 złotych brutto, Odbiorca dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem
podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i
usług. Odbiorca uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z
faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 złotych brutto
mechanizmem podzielonej płatności.
17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać
profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić
udział w aukcji najpóźniej do godz.23:59 w dniu, w którym upływa termin
składania ofert. Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest
dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym:
https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html Rejestracja oraz udział w aukcji
są bezpłatne.
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.
Wysokość wadium: 3 000,00 zł
Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:
1. Pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy: Jastrzębska Spółka
Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój,
PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem:
Wadium do aukcji nr: 520/A/22
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu
składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu
środków pieniężnych odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.
2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione (w jednym z poniższych sposobów),
jeżeli przed upływem terminu składania ofert:
- w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. zostanie złożony oryginał gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej,
- oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres
skrzynki mailowej wskazany w punkcie 12.
- oryginał bądź kopia gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci
elektronicznej lub kopia gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzonej w postaci
papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej) zostanie przesłana na adres
skrzynki mailowej wskazany w punkcie 12.
W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na
pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w §
15 Regulaminu,
b) wskazanie sumy gwarancyjnej,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji,
d) określenie terminu ważności gwarancji.
Złożenie lub przesłanie gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww.
wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21
ust. 2 lit. b Regulaminu.
Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do
13:30.
3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w
wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:
- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,
- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, gdy przed upływem terminu
składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy
oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z należności
Wykonawcy na pokrycie wadium w postępowaniu. (wzór oświadczenie stanowi
załącznik do ogłoszenia).
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w
przypadku ich braku wierzytelność i niewymagalne, z terminem płatności
najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i
bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW
JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) stosowne oświadczenie (w 2
egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) potwierdza
oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich
księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej
oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. - Sekcja Obsługi Zobowiązań). W
przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła
elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adresy e-mail:
blokady-wadium@jsw.pl
Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są:
Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882,Pani Bożena Temich nr tel. 32 756
4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739. Wraz z ofertą należy
przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW."
III. Warunkiem dopuszczenia do udziału w aukcji jest przesłanie:
- formularza ofertowego (został zamieszczony w załączniku do ogłoszenia),
- dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 Specyfikacja techniczna,
na adres mailowy aukcje@zwp.jsw.pl lub złożenie ich osobiście w formie
papierowej w Kancelarii Głównej w ZWP JSW S.A. pokój 019 w terminie składania
ofert.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
Wykonawca związany jest ofertą 90 dni od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego jako termin składania ofert.
Jedno wadium obowiązuje dla wszystkich części aukcji 520/A/22.
Aukcja 520/A/22 jest podzielona na dwie części tylko na potrzeby licytacji (aukcja
520-1/A/22 poz. 1-30, aukcja 520-2/A/22 poz.31 -63).
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo odwołania aukcji lub
zmiany jej warunków.
2. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo do swobodnego wyboru
ofert, unieważnienia Postępowania, w całości lub w części (w zakresie
poszczególnych zadań), w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną,
korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Reklamacje związane z przebiegiem aukcji należy składać na adres e-mail:
aukcje@zwp.jsw.pl do następnego dnia roboczego do godz. 12:00 od daty
zakończenia aukcji.
5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym
Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą
ofertę w aukcji elektronicznej
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu do 50% bez podania przyczyn i nie będzie
to stanowiło podstawy do odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zmiana umowy wyrażać się
będzie w uzgodnionym przez Strony wprowadzeniu innych korzystnych dla
Zamawiającego zmian, polegających między innymi na zmianie elementów
zamówienia na elementy o lepszych lub odpowiedniejszych parametrach
technicznych i właściwościach chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany
terminu lub sposobu wykonania zamówienia. Warunkiem wprowadzenia wszelkich
zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno
przez wykonawcę, jak i Zamawiającego.

Uwagi:
Operator aukcji:
JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.
ul. Armii Krajowej 56
44-330 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Kontakt:
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
(+48) 71 787 35 34 helpdesk@logintrade.net
12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Materiały, Paulina Matusiak nr tel.: 32 756 4978,
e-mail:aukcje@zwp.jsw.pl
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Dział Inżynierii Materiałowej, Szymon Jaśkiewicz nr tel.: 32 756 4246.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.