Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dostawy drzwiczek do komina rewizyjnych betonowych

Przedmiot:

Wykonanie dostawy drzwiczek do komina rewizyjnych betonowych

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
ul. Partyzantów 21
41-400 Mysłowice
powiat: Mysłowice
32 317 43 00, 502 396 732, 502 396 640
mzgk@mzgk.myslowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mysłowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 317 43 00, 502 39
Termin składania ofert: 2022-09-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dostawy drzwiczek do komina rewizyjnych (wyciorowych) betonowych.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa betonowych rewizyjnych (wyciorowych) drzwiczek do komina. Ilość: 200 sztuk
Wymiary drzwiczek: szerokość 20 cm
wysokość 28 cm głębokość 5,5 cm
Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-1 cm
Zdjęcie poglądowe drzwiczek:
(Zamawiający akceptuje inne drzwiczki niż ukazane na zdjęciu poglądowym przy zachowaniu wymiarów wskazanych powyżej).

Składanie ofert:
Oferty należy składać w terminie - do 20 września 2022 roku do godz. 13:00 ofertę wraz z załącznikiem nr 1 należy dostarczyć do zamawiającego w jeden z poniższych sposób:
1) Na adres poczty elektronicznej: mzgk@mzgk.myslowice.pl
2) Za pomocą poczty tradycyjnej/ kuriera na adres wskazany w pkt. I - Uwaga! Liczy się termin wpływu przesyłki do siedziby Zamawiającego a nie data stempla pocztowego.
3) Dostarczyć osobiście na adres wskazany w pkt. I do Biura Obsługi Mieszkańca (Budynek A, parter).

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Do 1 tygodnia od dnia złożenia zamówienia.

Wymagania:
IV. Sposób przygotowania oferty
W terminie przewidzianym na składanie ofert Oferenci przedkładają:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania
Ofertowego.
Oferta wraz z załącznikiem musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania oferenta (wskazane we właściwym dla wykonawcy rejestrze).
VI. Ocena ofert:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
CENA za wykonanie całości zamówienia brutto wraz z podatkiem VAT =100 %
Przez ,,cenę" należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja o informowaniu o cenach towarów i usług
Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
W przypadku, gdy wartość oferty z najniższą ceną przekroczy kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcą którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnację z części lub całości zamówienia.
VII. Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności:
Cena przedstawiona przez Oferenta zawiera wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z realizacją dostawy opisanej w pkt. III niniejszego Zapytania ofertowego.
Wynagrodzenie zostanie uregulowane w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy po wykonaniu dostawy oraz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej zgodnie z poniższymi danymi:
Nabywca:
Miasto Mysłowice ul. Powstańców 1 41-400 Mysłowice REGON 276255393 NIP 2220012288 Odbiorca:
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Partyzantów 2,
41-400 Mysłowice
Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego
UWAGA!
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotowego zapytania muszą być kierowane pisemnie na wyżej wskazany adres e-mail.
IX. Tryb zamówienia
1. Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą 130 tysięcy złotych Ustawy z dnia 11 września 2019 r. -

Kontakt:
VIII. Osoby uprawnione do kontaktu, udzielające dodatkowych informacji:
Anna Moj, e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.