Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
946z dziś
5613z ostatnich 7 dni
21784z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Stanowiska do odlewania gipsu oraz Zakup form odlewniczych

Przedmiot:

Stanowiska do odlewania gipsu oraz Zakup form odlewniczych

Data zamieszczenia: 2022-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: YOUARTGIFT SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łódzka 123B
87-100 Toruń
powiat: Toruń
youartgift@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/126451
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup środków trwałych w postaci stanowiska do odlewania gipsu oraz form odlewniczych do gipsu
Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.03.05-04-0023/21 - Opracowanie zestawu projektów wzorniczych i wdrożenie do oferty YouArtGift produktów doprowadzenia domowej arteterapii

Część 1
Zakup środków trwałych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
UWAGA: Pełna treść zapytania ofertowego i kompletne informacje na temat postępowania znajdują się w załączniku: Zapytanie ofertowe_DESIGN_02_2022_YAG.

Zakup środków trwałych w postaci:
1. Stanowiska do odlewania gipsu: stanowisko do zalewania formy to stanowisko częściowo automatyzujące proces mieszania i podawania gipsu do formy oraz prawidłowego przygotowania i podania mieszanki. Stanowisko musi się składać ze stołu poziomującego oraz miksera do gipsu o wydajności niemniejszej niż 30kg/1h z systemem ręcznego podawania gipsu, obszarem sezonowania i rozformowania z miejscem na kontrolę jakości (w tym oświetlenie stanowiska, terminal do systemu IT). Liczba sztuk - 1.
2. Zakup form odlewniczych do gipsu niezbędnych do wytwarzania produktu docelowego: formy odlewnicze wykonane z sylikonu z kokilą (obudową) z materiału trwałego (żywice bądź inne tworzywo sztuczne). Opracowane na podstawie prototypu 3D, który zostanie dostarczony po podpisaniu umowy. Szacowana średnia wysokość projektu 3D po wydrukowaniu - od około 10 do około 25cm. Szacowana średnia waga detalu po odlewie- od około 0,2 do około 0,8 kg. Minimalna grubość powłoki sylikonowej - 3 mm. Wymagana żywotność formy - 2500 użyć. Liczba sztuk - 40 (2 kopie dla jednego produktu).
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Okres gwarancji
12

CPV: 42900000-5, 43415000-5

Dokument nr: 2022-38069-126451, DESIGN/02/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-22

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Toruń
Gmina
Toruń
Miejscowość
Toruń

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
NIE
Warunki zmiany umowy
UWAGA: Pełna treść zapytania ofertowego i kompletne informacje na temat postępowania znajdują się w załączniku: Zapytanie ofertowe_DESIGN_02_2022_YAG.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:
1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2. Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, epidemię, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).
Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
Wszelkie zmiany jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu). Dopuszcza się możliwość zmian w realizacji części zadań pod warunkiem zaakceptowania zmian przez instytucję współfinansującą przedmiot zamówienia. Dopuszcza się rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
UWAGA: Wszystkie warunki udziału zostały zdefiniowane i opisane w załączniku do postępowania: Zapytanie ofertowe_DESIGN_02_2022_YAG.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-15
Data ostatniej zmiany
2022-09-15 15:09:25

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
UWAGA: Wszystkie kryteria zostały zdefiniowane i opisane w załączniku do postępowania: Zapytanie ofertowe_DESIGN_02_2022_YAG.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marek Kaliński
tel.:
e-mail: youartgift@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.