Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych

Przedmiot:

Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Poręba
ul. Dworcowa 1
42-480 Poręba
powiat: zawierciański
tel (32) 677 13 55, tel. 609 097375, tel. 32 67 71 203
sod@umporeba.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Poręba
Wadium: ---
Nr telefonu: tel (32) 677 13 55,
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszamy do złożenia swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia w zakresie
robót budowlanych pod nazwą:
,,Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w Gminie Poręba na Ul. Zakładowej"
1. Zakres robót obejmuje :
- demontaż istn. znaków drogowych,
- rozbiórka naw. chodnika z kostki bet. przy przejściu dla pieszych
- cięcie asfaltu na całej długości przejścia,
- wymianę krawężnika drogowego na przejściu dla pieszych,
- uzupełnienie asfaltu przy krawężniku,
-wykonanie podbudowy oraz nawierzchni chodnika przy przejściu dla pieszych z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm z wypustkami, integracyjnej w kolorze żółtym,
- wywóz mat. z rozbiórki wraz z utylizacją na odl. do 10 km
- oznakowanie pionowe i poziome przejścia dla pieszych, zgodnie z zał. proj. Organizacji
ruchu.
MONTAŻ URZĄDZEŃ:
Czujnik ruchu w inteligentnym systemie przejść dla pieszych
Metoda detekcji: Pasywna podczerwień
Duża elastyczność w ustawieniu czujników
Inteligentna detekcja (wykrywanie pieszych a nie wykrywanie aut)
Zasięg czujników: do 24 m
Obszar detekcji: czujnik aktywności: (24m x 2m), czujnik podtrzymania: (12m x 15m)
Szybkość detekcji: 0,3-1.0m/sec
Zakres temperatur: (-20 C do + 50 C)
Szczelność: Ip54
Moduł czujników ruchu składa się z dwóch podsystemów.
1? System czujników startowych - czujniki ruchu identyfikujące pieszego podchodzącego do
przejścia, które włączają moduł zsynchronizowanych świateł LED.
? System czujników aktywności - czujniki ruchu podtrzymujące funkcjonowanie systemu
SmartPass poprzez detekcję pieszego, dopóki znajduje się on na przejściu.
Czujniki ruchu muszą być odporne na warunki atmosferyczne, a ich zasięg detekcji
zapewnić poprawne funkcjonowanie systemu SmartPass na przejściach dla pieszych na
jezdniach jednojezdniowych.
Czujnik startowy ma:
? zapewniać jednoznaczną detekcję osoby znajdującej się przed przejściem dla pieszych,
? włączyć system zsynchronizowanych świateł oznakowania poziomego i pionowego,
? w czasie 2-3 s po opuszczeniu przejścia przez pieszych wyłączyć światła i moduł
dźwiękowy oraz wprowadzić system SmartPass w stan czuwania.
Cechy czujnika startowego
? Czujnik startowy jest montowany na konstrukcji wsporczej znaku D-6 - tak, aby był
skierowany na krawędź chodnika.
? Czujnik startowy jest ustawiony tak, aby emitowana wiązka była wąska i identyfikowała
ruch tylko tego pieszego, który zbliży się do krawędzi chodnika.
? Czujnik startowy nie wykrywa pieszych, którzy przechodzą w odległości 0,5 m od krawędzi
jezdni bez zamiaru skorzystania z przejścia.
? Czujnik aktywności, podtrzymujący funkcjonowanie modułu świateł oraz modułu
dźwiękowego w SmartPass, jest zainstalowany przy każdym znaku D-6, aby wykrywał ruch
pieszego dopóki znajduje się on na przejściu.
Znak aktywny animowany D-6 II gen. - 600x600 mm
Znak drogowy aktywny D-6 "kroczący ludzik" - standardowy znak drogowy przejście dla
pieszych plus animacja diodami led przechodzącej przez pasy osoby
Znak aktywny D-6 poza podstawową funkcją jaką spełnia znak drogowy D-6 (ostrzega przed
przejściem dla pieszych, rowerzystów) uruchamia sygnał pulsacyjny z lamp LED w momencie,
gdy czujnik mikrofalowy wykryje nadchodzącego pieszego.
Komponenty:
- znak aktywny D-6
- czujnik ruchu pieszych - dostępny w 2 wersjach: podstawowy i profesjonalny
- sterownik D6,
- skrzynka - zasilanie solarne 12V
- skrzynka - zasilanie buforowe-akumulatorowe 230V ? 12V
2- panel fotowoltaiczny
- elementy mocowania
- słup wsporczy 2 cale, 4,7m
Parametry techniczne:
- całkowite wymiary: 660 x 600 x 20 mm
- waga: 10 kg
- lico znaku drogowego: folia II generacji
- średnica pulsatora / lampy LED: 100 mm
- mocowanie: na słupek 76 mm
- napięcie zasilania: 12 V
- pobór mocy średni podczas animacji: 1 W
- pobór mocy czujnika: 0,25 W
- intensywność świecenia: regulowana automatycznie
- kolor LED: żółty
- kąt świecenia LED: 15 stopni
- warunki środowiskowe (klasa odporności): IP67 od lica znaku
- obudowa: aluminium
- panel fotowoltaiczny: 55W
- pojemność akumulatora: 7,2 Ah
- sugerowana wysokość masztu: 4,9 m
- obudowa znaku wykonana jest ze stali ocynkowanej gr. 1,25 mm,
- lico znaku z folii odblaskowej II gen.,
- zastosowane diody LED w kolorze żółtym,
- kąt rozsyłu strumienia świetlnego - 30 st.
- min. światłość dla barwy żółtej - 5800 mcd.,
- montaż do słupka za pomocą uchwytów krawędziowych.
Produkt musi posiadać Krajowy Certyfikat Zgodności nr KCZ IBDiM - 200/2016.
Zestaw solarny 2-bateryjny do znaków aktywnych
Kompletny zestaw do montażu znaku aktywnego w pasie drogowym. Kompatybilne części do
oznakowania aktywnego zasilanego słonecznie.
Zestaw składa się z:
- 2 baterie słoneczne, moc 130 W
- 1 słup fi 88,9 mm, dł. 6,0 mb
- skrzynka ze sterownikiem, regulatorem napięcia oraz akumulatorem 120aH,
- uchwyt montażowe 18 szt.
Zestaw 2-bateryjny służy do zasilenia znaków aktywnych:
- znak aktywny D-6 600x600 II gen. chodzący ludzik - 2 szt.
Produkt musi posiadać Krajowy Certyfikat Zgodności nr KCZ IBDiM - 200/2016.
Turbina wiatrowa:
- moc turbiny: 400W 24V
3Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Przedmiarze robót
Adres inwestycji: Ul. Zakładowa, 42-480 Poręba, województwo śląskie

Składanie ofert:
5. Sposób i termin składania dokumentów :
Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1) wraz z oświadczeniem (zał. nr 2) oraz wykazem
wykonanych usług proszę przesłać w terminie do dnia 22.09.2022 r. do godz. 10.00 na adres
e-mail: sod@umporeba.pl
lub Ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym wraz z pozostałymi dokumentami należy
dostarczyć do dnia 22.09.2022 r. do godz. 10:00 na niżej podany adres: Urząd Miasta
w Porębie Ul. Dworcowa 1; 42-400 Poręba
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia planowany: do 30.11.2022 r. W razie wystąpienia
niekorzystnych warunków do realizacji, niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających
wykonywanie robót zgodnie z technologią obowiązującą w budownictwie termin zakończenia
zadania zostanie przesunięty.

Wymagania:
3. Kryterium oceny ofert: - cena 100 % (najniższa cena)
4. Inne istotne warunki zamówienia
4.1. Wykonawca oświadczy, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie,
zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej : 1 robotę budowlaną
polegającą na wykonaniu prac inwestycyjnych lub remontowych w zakresie wykonania
oznakowania przejścia dla pieszych w postaci znaku drogowego aktywnego zasilanego
z zestawu solarnego o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto.
4.2. Wykonawca oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował osobą/ami zdolną/ymi do
wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, ze dysponuje lub będzie dysponował)
osobą/osobami zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia.
4.3. Wymagana gwarancja - 5 lat.
4.4. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy kosztorys ofertowy opracowany
np. przedmiaru robót w formie uproszczonej i zgodnie z pozycjami dostarczonego
przedmiaru.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami
poniższy adres
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Postanowienia umowne (zalecenia):
Materiały budowlane i wykończeniowe stosować zgodnie z zaleceniami producentów.
Ponadto zastosowane materiały muszą spełniać wymogi fizykochemiczne dla danego miejsca
wbudowania.
Wszystkie wbudowane materiały powinny posiadać:
- atest i dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie,
Wszystkie prace ogólnobudowlane, montażowe i wykończeniowe należy wykonać zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP, p.poż. oraz obowiązującymi normami,
zgodnie ze sztuką budowlaną, pod nadzorem osób uprawnionych do nadzorowania
i kierowania tymi pracami.

Kontakt:
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:
- Barbara Czernik - Inspektor nadzoru inwestorskiego - tel. 609 097375;
- Angelika Kubaczyńska - tel. 32 67 71 203.
4Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego należy kierować na
mailowy: sod@umporeba.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.