Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4612z ostatnich 7 dni
20902z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Konserwacja, prace interwencyjne i usuwanie stanów awaryjnych otwartych rowów...

Przedmiot:

Konserwacja, prace interwencyjne i usuwanie stanów awaryjnych otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu
Na Grobli 19
50-421 Wrocław
powiat: Wrocław
grzegorz.domagala@mpwik.wroc.pl
https://mpwikwroclaw.logintrade.net/zapytania_email,21711,1d73ce2a7a702db385aa9056c7a0ff13.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja, prace interwencyjne i usuwanie stanów awaryjnych otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia
Przedmiot zamówienia:
Konserwacja, prace interwencyjne i usuwanie stanów awaryjnych otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia - zad. B
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Konserwacja otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia - Zadanie B 90470000-2 1 komplet 3800 wstępne 5% od dnia zawarcia umowy nie wcześniej jednak niż od 30.09.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

Dokument nr: Z196/42

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mpwikwroclaw.logintrade.net/zapytania_email,21711,1d73ce2a7a702db385aa9056c7a0ff13.html

Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
22- 09- 2022 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mpwikwroclaw.logintrade.net/zapytania_email,21711,1d73ce2a7a702db385aa9056c7a0ff13.html

Wymagania:
Kryteria formalne:
Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego wSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania
Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z tym projektem, niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
W przypadku gdy przekazujemy dane osobowe inne niż bezpośrednio nas dotyczące lub nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
Oświadczamy, że składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy nie wcześniej jednak niż od 30.09.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.
Udzielamy Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na zasadach określonych w projekcie umowy
Oświadczamy, iż spełniamy warunki, o których mowa w § 24 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w MPWiK S.A.
Oświadczamy, że wykonaliśmy należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prace konserwacyjne (rozumiane jako elementy składowe prac do wykonania określone w OPZ - zał. nr 1 oraz w przedmiarze prac otwartych rowów melioracyjnych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł netto
Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadamy zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia
Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), o którym mowa w pkt 2.8. SIWZ - regulacje ogólne

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Kryteria dla: Konserwacja otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia - Zadanie B
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Uwagi
3. Cena 100%
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
5. Aby przeglądać postępowania od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie wykonawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Grzegorz Domagała
tel:
e-mail: grzegorz.domagala@mpwik.wroc.pl
Konserwacja, prace interwencyjne i usuwanie stanów awaryjnych otwartych rowów melioracyjnych na terenie miasta WrocławiaOsoba kontaktowa:
Grzegorz Domagała
tel:
e-mail: grzegorz.domagala@mpwik.wroc.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.