Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn.: ,,Parkowy zakątek"

Przedmiot:

Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn.: ,,Parkowy zakątek"

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. (58) 320-51-00
drmg@gdansk.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (58) 320-51-00
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn.:
,,Parkowy zakątek", na ogólnodostępnym terenie przy Liceum Ogólnokształcącym nr II i Liceum
Ogólnokształcącym nr XIX, przy Ul. Pestalozziego 7/9/11/13 w Gdańsku, dz. nr 253 i 252 obręb 042;
z zakresu zadań Budżetu Obywatelskiego 2022, nr zadania WDO/0008, dzielnica Wrzeszcz Dolny.
Przy sporządzaniu Oferty należy uwzględnić cały zakres zamówienia, określony w Opisie Przedmiotu
Zamówienia (wraz z załącznikami) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz poniższe wytyczne
dotyczące realizacji:

Dokument nr: 240/BZP-PU.511.225.2022/MN, BZP-PU/233/2022/MN

Składanie ofert:
Oferty sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego pisma, należy składać
na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia 22.09.2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
I. TERMIN REALIZACJI:
Lp.
Przedmiot zamówienia Terminy:
1.
I Przedmiot odbioru:
Dokumentacja projektowa
(Projekt budowlany (PB) , Projekt techniczny (PT), Projekt
wykonawczy (PW), STWiORB, Przedmiary robót, Kosztorysy
inwestorskie, ZZK)
20.12.2022 r.
2. II Przedmiot odbioru:
Realizacja robót budowlano-montażowych 30.06.2023 r.

Wymagania:
II. FORMA WYNAGRODZENIA:
1. W ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty należy wskazać łączną kwotę
wartości brutto za całość wykonania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za
I Przedmiot odbioru (dokumentację projektową) nie może przekroczyć 4% łącznej wartości brutto
za całość wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega, że poprawi ewentualną omyłkę w ofercie Wykonawcy w ten sposób, że łączna
wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia pozostanie niezmieniona, natomiast wynagrodzenie za
I Przedmiot odbioru zostanie poprawione na kwotę odpowiadającą 4% łącznej wartości brutto -
w przypadku gdy kwota w ofercie za wykonanie danego przedmiotu odbioru nie będzie odpowiadać
proporcjom określonym w formularzu ofertowym.
3. Wykonawca ma prawo w terminie 3 dni sprzeciwić się dokonanym poprawkom. Wówczas oferta będzie
podlegała odrzuceniu, a Zamawiający uprawniony będzie do wybrania oferty najkorzystniejszej spoza
pozostałych ofert.
III. RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI:
1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi
i gwarancji.
2. Rękojmia i gwarancja dla dokumentacji projektowej liczona jest od dnia odbioru dokumentacji do
ostatniego dnia rękojmi na roboty budowlane.
3. Gwarancja dla robót budowlanych wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania
gwarancji jakości.
DRMG informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, że zostanie wybrana oferta
z najniższą ceną.
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza,
do zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy
i będzie miał prawo wyboru oferty kolejnej pod względem kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający
zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Dodatkowo Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia
potwierdzającego brak okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Anna Wierzchowska, Pion Projektów Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic, adres e-mail: anna.wierzchowska@gdansk.gda.pl; Magdalena Nawrot, Biuro Zamówień Publicznych, adres e-mail.: magdalena.nawrot@gdansk.gda.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.