Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4672z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa oświetlenia ulicy

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa oświetlenia ulicy

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie
ul. Legionów 52
42-202 Częstochowa
powiat: Częstochowa
34 366 43 37
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: 34 366 43 37
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -Budowa oświetlenia ulicy Tadeusza Mazowieckiego w Częstochowie.
I. Opis przedmiotu zamówienia
W zakresie budowy oświetlenia j przewiduje się:
- budowę kablowej linii oświetleniowej,
- budowę latarni oświetleniowych z oprawami posiadającymi źródło światła typu LED.
Fizyczna realizacja inwestycji budowy oświetlenia ulic Mazowieckiego będzie podzielona na etapy. Dokumentacja projektowa oraz kosztorys powinien, musi uwzględniać możliwość etapowania realizacji inwestycji. Podział zostanie uzgodniony na etapie realizacji z Zamawiającym.

CPV: 71220000-6

Dokument nr: MZD.ZP.26.312.2022

Składanie ofert:
II. Przygotowanie oferty
Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej (osobiście; listem, na kancelarii Zamawiającego (pokój nr 18 ) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 18 do dnia 22.09.2022r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia / umowy do 12.12.2022r.

Wymagania:
b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: ,,Nazwa Wykonawcy; Zapytanie ofertowe na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa oświetlenia ulicy Tadeusza Mazowieckiego w Częstochowie".
Znak sprawy: 312.2022; NIE OTWIERAĆ przed 22.09.2022r. godz.10:00" .
III. Kontakt z wykonawcą
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1 WOJCIECH MARLIŃSKI - KIEROWNIKA WOD
2 DOROTA RACZYŃSKA - GŁÓWNY SPECJALISTA WOD
IV. INNE DANE
Kryteria oceny ofert: Kryteria oceny ofert - najniższa cena .
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Niniejsze zamówienie (zapytanie ofertowe) jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust.1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów potwierdzających uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia, jak również do dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyny.
Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu udokumentowania właściwej reprezentacji Wykonawcy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.