Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4696z ostatnich 7 dni
20872z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie remontu układów zasilających sieć 110 V DC oraz wykonanie remontu przejść...

Przedmiot:

Wykonanie remontu układów zasilających sieć 110 V DC oraz wykonanie remontu przejść rur spustowych przez ścianę zbiornika

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A
PI. Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel. +48 22 445 53 46
m.dabrowska@mpwik.com.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. +48 22 445 53 4
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYKOWYCH
Remonty na terenie Zakładu Północnego zlokalizowanego w Wieliszewie przy Ul. 600-lecia 20 w Wieliszewie z podziałem na zadania:
a) Zadanie nr 1: Wykonanie remontu układów zasilających sieć 110 V DC,
b) Zadanie nr 2: Wykonanie remontu przejść rur spustowych przez ścianę zbiornika w Pulsatorze nr 3.
OPIS PRZEDMIOTU WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
Przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych, zwanego dalej ,,konsultacjami", będzie realizacja remontów na terenie Zakładu Północnego zlokalizowanego w Wieliszewie przy Ul. 600-lecia 20 w Wieliszewie z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1: Wykonanie remontu układów zasilających sieć 110 V DC,
Zadanie nr 2: Wykonanie remontu przejść rur spustowych przez ścianę zbiornika w Pulsatorze nr 3.

Dokument nr: K/17/2022

Składanie ofert:
Dokumenty wskazane w Części VI należy złożyć drogą elektroniczną na adres: m.dabrowska@mpwik.com.pl, do dnia 22.09.2022 r. do godz.: 15:00.

Wymagania:
W ramach wstępnych konsultacji rynkowych poruszone zostaną zagadnienia dotyczące:
1. warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
2. szacunkowy koszt realizacji projektu;
3. szacunkowy czas i warunki realizacji projektu.
Wstępne założenia do OPZ stanowią załącznik do niniejszego Ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych. Cel:
Konsultacje mają doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego informacji w zakresie niezbędnym do doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy.
IV. ZASADY ORAZ FORMA PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
1. Niniejsze konsultacje prowadzone są na podstawie art. 84 ust.1-4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).
2. Zasady prowadzenia konsultacji określone zostały w Regulaminie l-PWS-03 Prowadzenie dialogu technicznego, Wydanie 02 z dnia 25.05.2018 r. (opublikowanego na stronie internetowej www.mpwik.com.pl dokładny adres: https://mpwik.com.pl/view/zamowienia-publiczne--reaulacie-i-akty-prawne.
3. Potencjalni Wykonawcy zainteresowani udziałem w konsultacjach składają wniosek o dopuszczenie do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych, zwanych dalej ,,wnioskiem", wraz z Oświadczeniem
Potencjalnego Wykonawcy, zwanym dalej ,,OPW". Wzory wniosku oraz OPW zostały opublikowane na stronie internetowej www.mpwik.com.pl wraz z Ogłoszeniem o wstępnych konsultacjach rynkowych.
4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konsultacjach, zwany dalej ,,wnioskiem", oraz Oświadczenie Potencjalnego Wykonawcy, zwane dalej ,,OPW", powinny być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Potencjalnego Wykonawcy lub jej/ich pełnomocnika.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z osobami wskazanymi w OPW. Dopuszczalne formy
to: pisemna lub drogą elektroniczną.
6. Konsultacje prowadzone są w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Konsultacje mogą przybrać w szczególności formę: spotkań indywidualnych z Potencjalnymi Wykonawcami (każdemu Potencjalnemu Wykonawcy zostanie wyznaczony odrębny termin spotkania), wideokonferencji, wymiany korespondencji pisemnej lub elektronicznej.
V. WARUNKI UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
1. Do udziału w konsultacjach zostaną dopuszczeni Potencjalni Wykonawcy, którzy złożą Zamawiającemu prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek oraz OPW, w terminie wskazanym w części VII.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie wniosków zarówno przez Potencjalnych Wykonawców zainteresowanych całością przedmiotu konsultacji jak również jedną z jego części tj. jednym z zadań.
VI. DOKUMENTACJA
Potencjalni Wykonawcy zainteresowani udziałem w konsultacjach muszą złożyć:
1. Wniosek,
2. OPW.
Decyduje data wpływu dokumentów do Zamawiającego.
Zamawiający prosi o umieszczenie w tytule wiadomości dopisku
,,Wniosek o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych K/17/2022".

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Martyna Dąbrowska E-mail: m.dabrowska@mpwik.com.pl
Tel. +48 22 445 53 46
Osobą do kontaktu jest: Martyna Dąbrowska, e-mail:
m.dabrowska@mpwik.com.pl; tel. 22 445 53 46.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.