Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont łazienek

Przedmiot:

Remont łazienek

Data zamieszczenia: 2022-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
ul. 1 Maja 91B
44-206 Rybnik
powiat: Rybnik
dkchwalowice.biuro@gmail.com
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont łazienek zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz
projektem wykonawczym, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego w terminie
do 22 września 2022 roku do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):
1) pocztą na adres zamawiającego:
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
ul. 1 Maja 91B,
44-206 Rybnik
albo
2) osobiście w siedzibie zamawiającego:
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
ul. 1 Maja 91B,
44-206 Rybnikod poniedziałku do piątku w godz.ch od 9:00 do 15:00 w sekretariacie
albo
3) pocztą elektroniczną na adres: dkchwalowice.biuro@gmail.com.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
30 listopada 2022 roku

Wymagania:
Warunki udziału w zamówieniu:
1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego, projektem wykonawczym, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, i ofertą
wykonawcy,
2) stosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
3) prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami
wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą
organizacją,
4) zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych z opisywanymi,
5) zapewnienie przestrzegania przepisów BHP i ppoż. w trakcie prowadzenia robót budowlanych,
6) utrzymywanie porządku w miejscu prowadzenia robót budowlanych oraz zabezpieczenie przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem bezpośredniego otoczenia miejsca prowadzenia robót budowlanych,
7) zamawiający zapewni wykonawcy bezpłatny pobór niezbędnych mediów (woda, energia elektryczna),
dostęp do urządzeń sanitarnych oraz miejsce bezpiecznego składowania sprzętu i materiałów do czasu
zakończenia prac,
8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem robót
budowlanych powstałych na skutek działania lub zaniechania wykonawcy lub innych osób, znajdujących się
na terenie tych robót z inicjatywy albo z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
9) wykonawca udziela zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane
i zastosowane materiały. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się w dniu podpisania protokołu końcowego
odbioru robót przez zamawiającego,10) w okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie do 14 dni od
powiadomienia go przez zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym
uzgodnionym przez strony terminie,
11) na wykonane w ramach gwarancji roboty budowlane i zastosowane materiały wykonawca udziela 24-
miesięcznej gwarancji. Bieg nowego terminu gwarancji rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru
robót,
12) zamawiający dokonuje usunięcia wad we własnym zakresie na koszt wykonawcy w przypadku:
a)
bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,
b) pisemnego uzgodnienia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, dokonanego w terminie usunięcia
wad,
c)
bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w pkt. 12 lit. b),
13) wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu, sprzątania i utylizacji związane z realizacją przedmiotu
zamówienia,
14) wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,
15) wykonawca rozliczy się z zamawiającym na podstawie faktury VAT,
16) zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia,
17) wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w złotych polskich,
18) termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej
przez wykonawcę faktury,
19) zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania na jakimkolwiek etapie, bez podawania
przyczyny.
Kryterium wyboru oferty:
100 % cena
Przygotowanie oferty:

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.