Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4672z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utworzenia Gminnej Przystani tradycji rybołówstwa

Przedmiot:

Utworzenia Gminnej Przystani tradycji rybołówstwa

Data zamieszczenia: 2022-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Klub Kultury
ul. Nadmorska 7
72-343 Karnice
powiat: gryficki
91 38 77 221, Fax: 91 38 68 219, tel. 731 744 607, tel. 91/38 77 229
ug@karnice.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Karnice
Wadium: ---
Nr telefonu: 91 38 77 221, Fax: 9
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Utworzenia Gminnej Przystani tradycji rybołówstwa w miejscowości Kusin", zadania dofinansowanego w ramach działania 4.2. ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze".
Przedmiot zamówienia obejmuje:

wykonanie prac budowlanych budynku świetlicy w Kusinie (Gmina Karnice, Powiat Gryficki, woj. Zachodniopomorskie):

Izolacja pionowa fundamentów budynku

Izolacja pozioma ścian.

Docieplenie ścian zewnętrznych.

Montaż daszku ze ścianką boczną.

Wymiana drzwi PCV.

Instalacja elektryczne.

Malowanie ścian.

Szczegółowy zakres robót jest opisany w załączonym przedmiarze robót.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w terminie do 22.09.2022 r. do godz. 14.00 w formie pisemnej (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską), na adres Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:

Zadanie musi zostać zrealizowane do dnia 31.12.2022 r.

Wymagania:
realizacja zamówienia powyżej 50.00,00 zł netto.
Warunki złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z kalkulacją szczegółową materiałów budowlanych opartą na przedmiarze, stanowiącym załącznik nr 3.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zaoferowana cena ryczałtowa musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich i określić wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.

Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiającego. Na kopercie należy umieścić napis

,,Utworzenia Gminnej Przystani tradycji rybołówstwa w miejscowości Kusin", zadania dofinansowanego w ramach działania 4.2. ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze".
nie otwierać przed 22.09.2022 r. do godz. 14.00.
Kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów - cena 100%.

Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej 2 ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo.

Oferta zostanie odrzucona w przypadku:

Jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Jeżeli została złożona przez podmiot niespełniających warunków udziału w postępowaniu ofertowym.

Jeżeli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Jeżeli została złożona po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru Wykonawcy.

O wynikach zapytania ofertowego Oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną pod wskazany w ofercie adres e-mail.

Zamawiający zabrania wykonania przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę. Zastrzega sobie również prawo do kontroli Wykonawcy w tym zakresie w trakcie trwania robót budowlanych.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu:

Eliza Koclejda tel. 731 744 607, e-mail: e.koclejda@karnice, Maciej Emski tel. 91/38 77 229, e-mail: m.emski@karnice.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.