Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Montaż klimatyzatora w serwerowni

Przedmiot:

Montaż klimatyzatora w serwerowni

Data zamieszczenia: 2022-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Kwiatkowskiego 15
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
Fax: 261 313 304, Fax: 261 313 305, tel. 261 312 845, tel. 261 312 843
21wog@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl/21wog/public/postepowanie?postepowanie=33808545
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: Fax: 261 313 304, Fa
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Do przeprowadzenia procedury mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Procedura prowadzona jest w języku polskim na portalu smartpzp.pl.
4. Przedmiot zamówienia:
,,Montaż klimatyzatora w serwerowni w budynku 6 w kompleksie wojskowym przy Ul. Kwiatkowskiego w Elblągu - art. 30 ust. 4."
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 1 do Zaproszenia.

Otwarcie ofert: 17. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/21wog/public/postepowanie?postepowanie=33808545
8. Oferty należy przesłać na formularzu ofertowym - zał. nr 2 do Zaproszenia (skan dokumentu) za pomocą portalu smartpzp.pl w terminie do dnia 22.09.2022 r. do godz. 14:00 .

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia: od dnia przekazania placu budowy do 30.11.2022 r.

Wymagania:
6. Warunki płatności: do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
7. Kryteria oceny ofert: 100% cena.
9. Oferta złożona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrywana.
10. Oferta wymaga podpisu osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestrowym) lub osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podpisywania oferty - pełnomocnictwo lub umocowanie do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty.
11. Brak podpisu osoby uprawnionej będzie skutkować odrzuceniem oferty.
12. Złożony podpis winien być czytelny, tj. umożliwiający odczytanie imienia i nazwiska podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny musi być uzupełniony

str. 2/2
napisem np. w formie odcisku stempla, z którego można odczytać imię i nazwisko osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie zaoferowanych cen.
14. Negocjacje mogą być przeprowadzone w formie wymiany informacji mailem lub faksem.
15. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Wykonawca oblicza cenę oferty brutto (uwzględniając należny podatek VAT) w formie ryczałtu w oparciu o opis
przedmiotu zamówienia załączony do niniejszego zaproszenia. Cena ta musi uwzględniać wszelkie koszty jakie wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia, a także rabaty, bonifikaty, upusty itp.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury bez podania przyczyny.
19. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
Wybrany wykonawca ma obowiązek po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty cenowej stawić się u Zamawiającego w wyznaczonym terminie celem podpisania umowy.

Kontakt:
16. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
p. Józef RODZIEWICZ tel. 261 312 845 w godz. 8.00 - 14:00
p. Grzegorz KLINOWSKI tel. 261 312 843 w godz. 8.00 - 14.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.