Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
964z dziś
5582z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa panelu ekranowego z odgięciem pod dysze OFA do kotła OP650

Przedmiot:

Dostawa panelu ekranowego z odgięciem pod dysze OFA do kotła OP650

Data zamieszczenia: 2022-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno
powiat: Jaworzno
516110223
radoslaw.gala@tauron-wytwarzanie.pl
https://swoz.tauron.pl/app/demand/notice/public/13018917/details
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: ---
Nr telefonu: 516110223
Termin składania ofert: 2022-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA panelu ekranowego z odgięciem pod dysze OFA do kotła OP650

Dokument nr: PNP-S/TW/06364/2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swoz.tauron.pl/app/demand/notice/public/13018917/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
2022-09-21 12:00

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę panelu ekranowego z odgięciem pod dysze OFA do kotła OP650 dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie.
Poz. 1 (341-046-805-I) OGIĘCIE DYSZY OFA RYS.DB-3129-20-00 OP650K - 1 szt.
Informacje dodatkowe:
W zakres dostawy wchodzi panel z rurami giętymi pod dysze OFA oraz skrzynka. Dostawa nie zawiera betonu żarowytrzymałego.
Dokumentacja:
Właścicielem dokumentacji wg której należy wykonać panel jest ZRE Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach.
Produkt równoważy:
Za produkt równoważny uznaje się taki, który będzie posiadał takie same wymiary, parametry techniczne, będzie spełniał funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania będzie nie gorsza niż wynikająca z dokumentacji wskazanej przez Zamawiającego, a także będzie zgodna z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu Zamawiającego. Zamawiający w ramach produktu równoważnego dopuszcza zastosowanie następujących gatunków materiałów rur: 16Mo3, 15Mo3, 16M.
Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca winien do oferty dołączyć dokumenty:
- Oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu równoważnego oraz potwierdzające, iż oferowany produkt równoważny spełnia powyższe wymagania (wg. załącznika nr 2),
- opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację tj. rysunki zawierające wymiary, potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.
Parametry obliczeniowe:
- ciśnienie obliczeniowe: 16,3 [MPa]
- temperatura obliczeniowa: 397 [C]
- rodzaj czynnika roboczego: woda/para.
Wymagania techniczne:
1) Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji technicznej - konstrukcyjnej (koncesyjnej) dla przedmiotu zamówienia i zatwierdzenia jej przez Urząd Dozoru Technicznego.
2) Spawanie elementów ciśnieniowych musi być wykonane według technologii uznanej przez Urząd Dozoru Technicznego oraz wskazanej dokumentacji technicznej.
3) Producent przedmiotu zamówienia musi posiadać odpowiednie uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, które pozwolą dopuścić produkt do eksploatacji. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem wówczas powinien udokumentować, iż producent przedmiotu zamówienia posiada odpowiednie uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych.
4) Wytworzone wyroby muszą być wykonane zgodnie z Warunkami Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych, z elementów fabrycznie nowych. Nie dopuszcza się sztukowania rur.
5) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia próby ciśnieniowej panelu ekranowego w zakładzie Wykonawcy w obecności przedstawiciela UDT.
6) Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie badania nieniszczące złączy spawanych zgodnie z Warunkami Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych WUDT-UC/2003.
7) Wykonawca na każdym ekranie wykona w sposób trwały odpowiednie oznakowanie, zgodnie z przepisami UDT.
8) Końcówki rur sfazowane pod kątem 30 st.
9) Panele należy dostarczyć w stanie rozmagnesowanym.
10) Otwory rur mają być zabezpieczone korkami.
11) Wszystkie elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie (nie pokrywać końców elementów na długości 70 mm).
Pozostałe wymagania:
- transport na bazie DDP - magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno wg Incoterms 2020.
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania Towaru i faktury,
- Towar musi być fabrycznie nowy, nieregenerowany,
- deklaracja dostawcy, że gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości,
- gwarancja 24 miesiące od daty zabudowy Towaru, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od daty dostawy Towaru bez zastrzeżeń,
Wymagane wraz z dostawą dokumenty:
- dowód dostawy,
- badanie budowy elementu,
- świadectwa 3.1 wg PN EN 10204:2006,
- świadectwa odbioru wystawione w oryginale przez Producenta,
- dokumentacja techniczna i odbiorowa wynikająca z warunków Urzędu Dozoru Technicznego,
- zatwierdzona przez Urząd Dozoru Technicznego dokumentacja techniczno - konstrukcyjna (koncesyjna),
- protokołów badań nieniszczących złączy spawanych,
- dla odgięć rurowych wymagane są protokoły:
o pomiarów grubości,
o badań wizualnych,
o pomiarów owalizacji,
o pomiarów twardości elementów giętych,
- kopię uprawnień producenta Towaru do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych, wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego.
Wizja lokalna:
Zamawiający zorganizuje dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców wizję lokalną, podczas której Wykonawcy będą mieli możliwość zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zainteresowany wizją lokalną powinien złożyć wniosek o udział w wizji lokalnej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON poprzez funkcjonalność ,,Korespondencja". Wizja lokalna będzie organizowana w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno.
Wytyczne dotyczące wizji:
- obecność Wykonawcy na wizji lokalnej nie jest obowiązkowa,
- Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej na swój koszt,
- Zamawiający nie będzie ubezpieczał przedstawicieli Wykonawcy od jakichkolwiek wypadków, strat i szkód poniesionych przez Wykonawcę w następstwie wizji lokalnej. Wykonawca sam powinien dokonać ubezpieczenia swoich przedstawicieli zgodnie ze stosowanymi zasadami i przepisami,
- wizja lokalna odbędzie się pod nadzorem Zamawiającego,
- Wykonawca nie ma prawa bez uzgodnienia z Zamawiającym do podejmowania w trakcie wizji lokalnej jakichkolwiek działań i czynności na terenie Zamawiającego,
- Wykonawcy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących na terenie Zamawiającego regulaminów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi u Zamawiającego, których zasady zostaną wyjaśnione wykonawcom przed wejściem na teren Elektrowni,
- najpóźniej na jeden dzień przed wizją lokalną Wykonawcy prześlą do Zamawiającego wykaz osób, które wezmą udział w wizji lokalnej. Do udziału w wizji lokalnej Zamawiający zaprasza maksymalnie 2 przedstawicieli każdego Wykonawcy. Wszystkie osoby biorące udział w wizji lokalnej zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości,
- Zamawiający zaleca, aby potencjalni Wykonawcy biorący udział w wizji lokalnej zabezpieczyli się we własnym zakresie w kaski ochronne,
- Zamawiający zaleca, aby kask i ubiór - szczególnie obuwie osób biorących udział w wizji lokalnej był odpowiedni do poruszania się po terenie Elektrowni.
Warunki realizacji zamówienia (Załącznik nr 1) są dostępne na Platformie Zakupowej Grupy TAURON (SWOZ), strefa publiczna: Dokumenty - wsparcie zakupów TW oraz w dokumentach zamówienia.
Informacje dodatkowe:
a) informacje dotyczące Platformie Zakupowej Grupy TAURON, w tym składania ofert, podręczniki oraz filmy instruktażowe dostępne są w zakładce ,,Regulaminy i instrukcje",
b) w razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, prosimy je zgłaszać na adres: swoz@tauron.pl,
c) oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora,
d) oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora,
e) Wykonawca, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu,
f) sposób komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą winien odbywać się na Platformie Zakupowej SWOZ, przy użyciu zakładki ,,Korespondencja".
Zastrzeżenia:
a) złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków postępowania, wskazanych w niniejszym zapytaniu oraz załącznikach do niego,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w ramach prowadzonych negocjacji przeprowadzenie wielu powtórzeń (rund) zapytań skierowanych do Wykonawców w formie kolejnych rund, bądź aukcji elektronicznej,
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia postępowania bez podania przyczyn, a z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.