Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4672z ostatnich 7 dni
20844z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie ocieplenia elewacji budynku wraz z obróbką blacharską, wymianą orynnowania

Przedmiot:

Wykonanie ocieplenia elewacji budynku wraz z obróbką blacharską, wymianą orynnowania

Data zamieszczenia: 2022-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
ul. Annopol 6
03-236 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 603 299 820
iwona.raclawska@ipo.lukasiewicz.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 603 299 820
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ocieplenia elewacji budynku biurowca 1-15 wraz z obróbką blacharską, wymianą orynnowania i niezbędnymi obróbkami dorynnowymi na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego - Grupa Badawcza Technik Wybuchowych, 42-693 Krupski Młyn, Ul. Zawadzkiego 1.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: CRZP/IPO/FA/35/22

Składanie ofert:
4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę powinna być przesłana za pośrednictwem:
1) poczty elektronicznej (w postaci scanu w formacie PDF) na adres: iwona.raclawska@ipo.lukasiewicz.gov.pl
2) poczty/kuriera lub dostarczona osobiście na adres: 03-236 Warszawa, Ul. Annopol 6 (liczy się data wpływu), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2022 r. r. do godz. 10.00.
W temacie maila lub na kopercie należy zamieścić informację: ,,Ocieplenie elewacji budynku biurowca w Krupskim Młynie, przy Ul. Zawadzkiego 1". W treści maila lub na kopercie należy zamieścić informację odpowiednio: ,,Nie otwierać załączników do dnia 22.09.2022 r. do godz. 10.00" / ,, Nie otwierać do dnia 22.09.2022 r. do godz. 10.00".

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie 23.12.2022

Wymagania:
3. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent przygotuje ofertę na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna:
1) posiadać datę sporządzenia;
2) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres poczty elektronicznej e-mail;
3) być podpisana na każdej stronie przez Oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed terminem rozpatrywania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Kryterium oceny oferty Cena - 100 %
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacone w terminie 14 dni od wykonania dostawy i przekazania Zamawiającemu faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez obie Strony protokół zdawczo-odbiorczy.
7. ZASTRZEŻENIA:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania. W przypadku podjęcia jednej z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o niej za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich Oferentów.
2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz zawarciem umowy ponosi Oferent, a w przypadku modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania i nie udzjelenia zamówienia Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia

Kontakt:
8. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela osoba do kontaktów:
Dawid Kubilas email: dawid.kubilas@ipo.lukasiewicz.gov.pl. tel. 603 299 820.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.