Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
935z dziś
5749z ostatnich 7 dni
21765z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie projektu samodzielności lokalu wraz z inwentaryzacją lokalu mieszkalnego

Przedmiot:

Opracowanie projektu samodzielności lokalu wraz z inwentaryzacją lokalu mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2022-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Olkusz
Rynek 1
32-300 Olkusz
powiat: olkuski
tel.: /032/ 6260100 fax /032/ 62601103; /032/ 6260210, tel . 032 626 01 25
przetarg@umig.olkusz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Olkusz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: /032/ 6260100
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie:
Projektu samodzielności lokalu wraz z inwentaryzacją lokalu mieszkalnego i przynależnej piwnicy dla lokalu nr 11 przy Ul. Zofii Nałkowskiej 5 - celem uzyskania zaświadczenia,
Operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową prawa własności lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku wielorodzinnym położonym w Olkuszu przy Ul. Zofii Nałkowskiej 5 i ułamkowej części działki nr 3752/19 - w celu sprzedaży bezprzetargowej,
Operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową nieruchomości gruntowej, złożonej z działek ozn. nr 4949/5 i 4949/7,położonej wOlkuszu przy Ul. Zielonej - przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu,
Operatu szacunkowego określającego wartość aktualnego wynagrodzenia (opłata jednorazowa) z tytułu obciążenia służebnością przesyłu działki położonej w Olkuszu, ozn. nr 4432/1 (pod projektowaną nową linię kablową SN kablem typu: 3xXRUHAKXs 1x240mm2 oraz 2x(3xXRUHAKXs 1x120mm2)) - Wykonawca samodzielnie ustali powierzchnię pasa technologicznego,
Operatu szacunkowego określającego wartość aktualnego wynagrodzenia (opłata jednorazowa) z tytułu obciążenia służebnością przesyłu działki położonej w Olkuszu, ozn. nr 3033, polegającą na posadowieniu projektowanego złącza kablowego ZK6a ( długość projektowanej linii kablowej nN 0,4kV wynosi ok. 8,5m, wymiary złącza kablowego: 795x320mm) - Wykonawca samodzielnie ustali powierzchnię pasa technologicznego,
Operatu szacunkowego określającego wartość aktualnego wynagrodzenia (opłata jednorazowa) z tytułu obciążenia służebnością przesyłu działki położonej w Olkuszu, ozn. nr 1993, 1994/3, 2763/14 i 2763/11, polegającą na posadowieniu projektowanej linii kablowej SN (zgodnie z załącznikiem graficznym) i jej przebudowie (przeizolowanie z ciągów 6kV na napięcie 20kV) - Wykonawca samodzielnie ustali powierzchnię pasa technologicznego,
Operatu szacunkowego określającego wartość aktualnego wynagrodzenia (opłata jednorazowa) z tytułu obciążenia służebnością przesyłu działki położonej w Olkuszu, ozn. nr 4937, 4938 i 4497/2, polegającą na posadowieniu projektowanej linii kablowej SN oznaczonej jako KSN3 typu: NA2XS(FL)2Y 3x(1x240mm2/50mm2), 12/20kV (zgodnie z załącznikiem graficznym) - Wykonawca samodzielnie ustali powierzchnię pasa technologicznego,
Operatu szacunkowego określającego wartość aktualnego wynagrodzenia (opłata jednorazowa) z tytułu obciążenia służebnością przesyłu działki położonej w Olkuszu - obręb Pomorzany, ozn. nr 623/5 i 596/2 (pod urządzenia infrastruktury technicznej w postaci szafy sterowniczej, kabla nN i kabla nN w rurze osłonowej - na podstawie załącznika graficznego) - Wykonawca samodzielnie ustali powierzchnię pasa technologicznego,
Operatu szacunkowego określającego wartość aktualnego wynagrodzenia (opłata jednorazowa) z tytułu obciążenia służebnością przesyłu działki położonej w Olkuszu, ozn. nr 5009, polegającą na posadowieniu projektowanej sieci gazowej PE100RC SDR17,6, ?225 - Wykonawca samodzielnie ustali powierzchnię pasa technologicznego,

Dokument nr: KBZ.271.1.48.2022

Składanie ofert:
III. Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22.09.2022r. w formie:

a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres:*Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32 - 300 Olkusz w zaklejanej kopercie

z dopiskiem ,,Szacowanie - lokal, grunt i służebność."

b) w wersji elektronicznej na e-mail*: przetarg@umig.olkusz.pl,

Miejsce i termin realizacji:
a) terminy wykonania zamówienia:* - 14 dni od podpisania umowy

Wymagania:
b) okres gwarancji: * nie dotyczy,

c) warunki płatności* do 21 dni,

2. O udzielenie zamówienia określonego w zaproszeniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Zamawiający wymaga dysponowania w szczególności co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie:

- uprawnień budowlanych umożliwiających realizację zamówienia usługi: 1

- szacowania nieruchomości (dot. pozostałego zakresu usługi, tj. 2 - 8)
3. Cenę oferty (brutto) należy podać w formie wynagrodzenia za sporządzenie operatów, cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
IV. Do oferty należy załączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- podpisany załącznik 1 ,,Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych".

Kontakt:
4. Osoby do kontaktu: Lucyna Szot-Zub, tel . 032 626 01 25 (Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.