Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
946z dziś
5613z ostatnich 7 dni
21784z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi przeglądu technicznego, konserwacji urządzeń rtg AutoClear 5333 oraz XIS 5335

Przedmiot:

Usługi przeglądu technicznego, konserwacji urządzeń rtg AutoClear 5333 oraz XIS 5335

Data zamieszczenia: 2022-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Puławach
ul.Lubelska 7
24-100 Puławy
powiat: puławski
81 8885585, 81 8885583
jacek.mogielnicki@pulawy.sr.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: 81 8885585, 81 88855
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WSZYSCY WYKONAWCY
Sąd Rejonowy w Puławach zwraca się z zapytaniem ofertowym i zaprasza do
składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, prowadzonym bez stosowania
przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na:
na usługi przeglądu technicznego, konserwacji urządzeń rtg AutoClear 5333
oraz XIS 5335
I. Wymagania Zamawiającego:
1. Przegląd techniczny (konserwacja) urządzeń musi być przeprowadzony
zgodnie z zaleceniami producenta oraz Państwowej Agencji Atomistyki i
powinien obejmować w szczególności: konserwacja systemu; kalibracja;
sprawdzenie ustawień urządzeń i wszystkich funkcji użytkowych; sprawdzenie
funkcji oprogramowania oraz sprawdzenie systemów bezpieczeństwa: funkcje
obrazowania,
jakość
obrazowania;
kolimacja
-
strojenie
urządzenia;
sprawdzenie generatora, sprawdzenie działania taśmociągu i regulacja pasów
napędowych; pomiary dozymetryczne promieniowania; przegląd elementów
systemu i czyszczenie maszyny;

Dokument nr: D - 231 - 66/22

Składanie ofert:
Oferty z podaniem ceny netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia,
należy składać lub przesłać na adres:
Sąd Rejonowy w Puławach, Ul. Lubelska 7, 24 - 100 Puławy
z dopiskiem: ,,Oferta - przegląd i konserwacja rtg D - 231 - 66/22"
lub pocztą elektroniczną na adres: jacek.mogielnicki@pulawy.sr.gov.pl
w terminie do dnia 22 września 2022 r. do godz. 15,30

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin wykonania usługi: do dnia 30.10.2022 r.
II. Miejsce wykonywania usługi:
Sąd Rejonowy w Puławach, ul Lubelska 7 oraz Al. Partyzantów 6A, 24 - 100 Puławy.

Wymagania:
2. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, w tym dojazd serwisanta
do siedziby Sądu (24 - 100 Puławy);
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne zezwolenie
Prezesa PAA zgodnie z Ustawą Prawo atomowe na wykonywanie działalności
określonej w Ustawie Prawo atomowe dla urządzeń AutoClear oraz XIS -
Wykonawca
musi
posiadać
aktualne
zezwolenie
na
uruchamianie
przedmiotowych urządzeń tj. AutoClear 5333 oraz XIS 5335;
4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć referencje/protokoły z
przeprowadzonych
w
2021r.
lub
2022r.
przeglądów
technicznych
(konserwacji) urządzeń AutoClear oraz XIS, w ilości min. 2 szt. ww.
dokumentów dla każdego urządzenia oddzielnie.5. Wykonawca po wykonaniu usługi przedstawi protokoły z przeglądów ww.
prześwietlarek bagażu;
Cena musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu realizacji
przedmiotowego zamówienia, w tym w szczególności koszty dojazdu itp.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych.
Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych,
przedmiotem zapytania ofertowego oraz ofert częściowych.
Złożona
przez
Państwa
oferta
posłuży
do
badania
rynku
niezgodnych
oraz
z
wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w
części w każdym momencie bez podania przyczyny.

Kontakt:
Szczegółowych informacji udziela:
jacek.mogielnicki@pulawy.sr.gov.pl
Pan
Jacek
Mogielnicki,

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.