Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
962z dziś
5593z ostatnich 7 dni
21808z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Obsługa techniczna X Ogólnopolskiego Spotkania Klubu Nauczyciela Historii

Przedmiot:

Obsługa techniczna X Ogólnopolskiego Spotkania Klubu Nauczyciela Historii

Data zamieszczenia: 2022-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
aleja Piłsudskiego 29
05-070 Sulejówek
powiat: miński
https://platformazakupowa.pl/transakcja/665302
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sulejówek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZO/MJP/44/2022 Obsługa techniczna X Ogólnopolskiego Spotkania Klubu Nauczyciela Historii odbywającego się w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Usługa Należy podać cenę za całość usługi z wyłączeniem ceny za zabezpieczenie podłogi drewnianej na sali, wykładziną granatową. Tę pozycję należy wycenić odrębnie w poz. 2. W przypadku, gdy obowiązują różne stawki podatku VAT, należy dołączyć kalkulację ceny z rozbiciem ceny netto względem stawek VAT. 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN -
2 Usługa zabezpieczenia podłogi drewnianej na sali, wykładziną granatową Należy podać cenę za usługę zabezpieczenia podłogi drewnianej na sali, wykładziną granatową 250 m2. 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN -

Dokument nr: ID 665302, ZO/MJP/44/2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/665302
Składania : 22-09-2022 11:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z regulaminem wewnętrznym Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania.
Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najniższą cenę.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podawania przyczyn. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z powodu nie otrzymania środków na sfinansowania zamówienia. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia przez Zamawiającego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z powodu nie otrzymania środków na sfinansowania zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania do uzupełnień oraz wyjaśnień złożonej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Wykonawcy:
1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@muzeumpilsudski.pl.
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego zapytania ofertowego.
5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń
9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.
11. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Termin związania ofertą - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert. Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam".
3 Oświadczenie - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami realizacji zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. Proszę potwierdzić wpisując "Tak".
4 Oświadczenie - Oświadczamy, iż zaoferowana cena uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Tak".
5 Osoba do kontaktu w sprawie realizacji umowy - Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.
6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Tak".
7 Termin płatności - Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności 14 dni.

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
aleja Piłsudskiego 29
05-070 Sulejówek
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.