Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa podłączenia centralnego zasilacza awaryjnego

Przedmiot:

Usługa podłączenia centralnego zasilacza awaryjnego

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
powiat: Szczecin
telefon: 91 4303-500
zczopek@szczecin.uw.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 91 4303-500
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa podłączenia centralnego zasilacza awaryjnego COVER MZ200K, zdemontowanego z innej lokalizacji, w której był użytkowany, do energetycznej sieci komputerowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie", zgodnie z poniższymi wymogami:
a) Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić bieżący stan ww. centralnego zasilacza awaryjnego i dostarczyć wszystkie niezbędne elementy, które pozwolą na jego pełne uruchomienie;
b) Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu baterii i dostarczenia nowych w miejsce wyeksploatowanych (wyeksploatowane baterie Wykonawca jest zobowiązany zutylizować);
c) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich niezbędnych kabli i przewodów, aby podłączyć ww. centralny zasilacz awaryjny, który jest zlokalizowany w piwnicy ZUW w pomieszczeniu na poziomie -2 do rozdzielni energetycznej sieci komputerowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zlokalizowanej w przyziemiu ZUW w pomieszczeniu nr 061 (poziom -1);
d) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dodatkowych niezbędnych rozdzielni elektrycznych wymaganych do podłączenia ww. centralnego zasilacza awaryjnego do komputerowej sicie energetycznej ZUW;
e) Wszystkie dodatkowe wydatki nie przewidziane przez Wykonawcę w złożonej ofercie podczas realizacji ww. usługi pokrywa Wykonawca;
f) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej wykonanych ww. prac instalacyjnych;
g) Wykonawca musi posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie w serwisowaniu i instalacji centralnych zasilaczy awaryjnych o mocy nie mniejszej niż ww. centralny zasilacz awaryjny;
h) Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać dwa warianty cenowe w rozdzielaniu na koszt robocizny i koszt materiałów;
i) Wykonawca musi posiadać wszystkie niezbędne uprawnienia przewidziane polskim prawem do wykonania ww. usługi;
j) Zamawiający do czasu końcowego terminu składania ofert umożliwia w dni robocze w godz.ch od 10:00 do 14:00 przeprowadzenie wizji lokalnej w celu przygotowania ofert;
k) Wykonawca musi załączyć do oferty referencje potwierdzające wykonanie co najmniej jednej podobnej instalacji zasilacza o mocy nie mniejszej, niż ww. zasilacz awaryjny;
2) oferta powinna obejmować całość zamówienia,

Dokument nr: L.1.271.83.2022.ZC

Składanie ofert:
7) sposób przygotowania oferty cenowej: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr ........, drogą pocztową/faksem/e-mailem* na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr faksu: ................., e-mail: zczopek@szczecin.uw.gov.pl ,
Ofertę cenową proszę złożyć według przekazanego Państwu formularza (zał. nr 1) , w terminie do dnia 21.11.2022 r., godz. 14:00

Miejsce i termin realizacji:
3) wymagany termin realizacji: do dnia 16 grudnia 2022 r.

Wymagania:
4) termin i forma płatności: przelew do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego.
5) przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena - 100 % (cena najtańszej oferty/cena badanej oferty x 100%), lub cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia z wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu ich oceny:*............................................................................................................
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W SZCZECINIE
6) inne warunki dotyczące realizacji zamówienia: Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy występujący, jako Spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki.
Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO załączoną do niniejszego zaproszenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy oraz roszczenia odszkodowawcze.

Kontakt:
8) osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Nowicki, tel. 667094436, e-mail: anowicki@szczecin.uw.gov.pl .
9) osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Golec, tel. 788463028, e-mail: agolec@szczecin.uw.gov.pl .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.