Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty budowlane polegające na remoncie lokalu

Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na remoncie lokalu

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA z siedzibą w Warszawie
ul. Chełmskiej 8A
00-725 Warszawa
powiat: Warszawa
zamowienia@zzm.mswia.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-11-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
roboty budowlane polegające na remoncie lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem położonego w budynku wielorodzinnym przy Ul. Podchorążych 47A lok. 11 w Warszawie

Dokument nr: 16/Zzp/22

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 18.11.2022 r. na adres e-mail: zamowienia@zzm.mswia.gov.pl
4. Kryteria oceny ofert:

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od daty podpisania umowy

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA Nr 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie większej niż 130 000 pln netto, które opublikowane jest na stronie www.zzm.mswia.gov.pl w zakładce informacje ? dokumenty.
Informacje dotyczące przebiegu postępowania, publikowane będą także na stronie Zamawiającego w zakładce Zamówienia publiczne ? Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych.
kryterium - cena oferty - 100%
najniższa cena
ze wszystkich ocenianych ofert
---------------------------------------------------------------------------- x 100 = ilość uzyskanych punktów
cena z oferty ocenianej
5. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty/oświadczenia wymagane przez Zamawiającego:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z rejestru przedsiębiorców,
2) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę i inne dokumenty załączone do oferty podpisuje pełnomocnik,
3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 tys. zł,
4) kosztorys ofertowy w formie szczegółowej, sporządzony na podstawie przedmiaru robót.
Przetwarzanie danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Zamawiający informuje, że:
1) administratorem podanych danych osobowych jest:
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 8A
tel.: 22 433 19 01, fax: 22 851 67 95, e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych ZZM MSWiA:
- e-mail iod@zzm.mswia.gov.pl
- poczta tradycyjna na adres: ul. Chełmska 8A, 00-725 Warszawa;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego archiwizacji na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA Nr 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie większej niż 130 000 pln netto, które opublikowane jest stronie www.zzm.mswia.gov.pl w zakładce informacje ? dokumenty;
4) podanie danych osobowych jest wymogiem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia a w przypadku, złożenia oferty najkorzystniejszej także warunkiem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych może skutkować wadliwością złożonej oferty i jej odrzuceniem;
5) dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
6) osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
7) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia oraz okres archiwizacji.

Kontakt:
Osoba/osoby do kontaktu:
Michał Krupiński + 22 433 19 55
e-mail: zamowienia@zzm.mswia.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.