Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Poprawa bezpieczeństwa na ulicy

Przedmiot:

Poprawa bezpieczeństwa na ulicy

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna
powiat: łomżyński
tel. 86-888 90 00 fax: 86-888 90 13
sekretariat@gminawizna.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Wizna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 86-888 90 00 fa
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa na Ul. Kopernika w Wiźnie w skład której wchodzi:
a) sporządzenie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na drodze gminnej (ul. Kopernika) w miejscowości Wizna uwzględniający umieszczenie 2 progów zwalniających wraz z ich odpowiednim oznakowaniem - organizacja powinna zostać przedłożona Zamawiającemu przed przystąpieniem do jej wykonania wraz z odpowiednimi uzgodnieniami,
b) montaż progów zwalniających w miejscach wskazanych w sporządzonej organizacji ruchu,
c) montaż oznakowania zgodnie ze sporządzoną organizacją ruchu,
d) wszelkie niezbędne materiały do wykonania niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany nabyć we własnym zakresie.

Dokument nr: DI.271.1.13.2022

Składanie ofert:
Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18 - 430 Wizna, lub e-mailem na adres: sekretariat@gminawizna.pl, rstruczynski@gminawizna.pl w terminie do 22.11.2022 r. (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Wizna lub na podany adres e-mail). W przypadku oferty przesłanej e-mailem konieczne jest zeskanowanie oferty wraz z załącznikiem (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) lub podpis elektroniczny. Oferty składane w formie papierowej winny być złożone w kopertach opatrzone opisem: ,,Oferta na poprawę bezpieczeństwa na Ul. Kopernika w Wiźnie", natomiast oferty przesłane drogą e-mailową w tytule winny mieć opis: ,,Oferta na poprawę bezpieczeństwa na Ul. Kopernika w Wiźnie"
Oferty, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca, który zostanie wyłoniony spośród złożonych ofert zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie: do 15.12.2022 r.

Wymagania:
Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
a) oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym przygotowanym przez Zamawiającego (załącznik nr 1),
b) zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
c) zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
d) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
e) podana w ofercie cena ryczałtowa powinna być wyrażona w walucie polskiej PLN,
f) wykonawca w formularzu ofertowym powinien podać cenę ryczałtową brutto zawierającą podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami
g) określona przez Wykonawcę cena oferty jest stała i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy,
h) najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę.
5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty i jej realizacja:
a) po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże informację za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie pisemnej na adres wskazany w ofercie,
b) w przypadku dwu lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty i negocjacji ceny,
c) wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.