Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa instalacji gazowej

Przedmiot:

Przebudowa instalacji gazowej

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Zarząd Mienia Komunalnego
ul. Zamkowa 2
47-100 Strzelce Opolskie
powiat: strzelecki
77 887 32 00, fax: 77 413 0728, tel. 077/887 32 33, tel. 077/887 32 30
oferta@gzmk.strzelceopolskie.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Strzelce Opolskie
Wadium: ---
Nr telefonu: 77 887 32 00, fax: 7
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
5. Nazwa zamówienia:
Przebudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym przy Ul. Strażackiej 6/3 w Strzelcach Opolskich. Opis przedmiotu zamówienia:
Przebudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym przy Ul. Strażackiej 6/3 w Strzelcach Opolskich wraz z budową instalacji centralnego ogrzewania etażowego na paliwo gazowe.

Dokument nr: ZP- 05/11/22

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.11.2022r. do godz. 12:00 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. na adres e-mailowy: oferta@gzmk.strzelceopolskie.pl lub
osobiście w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego Ul. Zamkowa 4 - biuro podawcze parter
w godz.ch : poniedziałek 8:00 -16.00 i od wtorku do piątku 7:30-15:30.

Miejsce i termin realizacji:
9. Przewidywany i Planowany termin realizacji zadania: Do 14.12.2022r.

Wymagania:
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130.000 ZŁ
3. Tryb: Ogłoszenie o zamówieniu -Zamówienie o wartości poniżej 130.000 zł -- do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych -- otwarty nabór ofert.
4. Rodzaj zamówienia: ? - usługi x - roboty budowlane
6. Warunki zamawiającego na wykonanie zadania/ realizację zamówienia :
1. Zamawiający żąda wykonania zadania bez udziału podwykonawców.
2. Zamawiający odrzuca ofertę i wyklucz wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał zamówienie dla Zamawiającego we wcześniejszych postępowaniach.
3. Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej z przedstawicielem zamawiającego. Oferta złożona bez dokonania wizji lokalnej uznana zostanie za nieważną.
4. Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz zaleceniami i uzgodnieniami z Zamawiającym, pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót ( przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy)
5. Wykonawca zapewnia osobę kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami.
7. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
Uwaga: Ofertę należy złożyć na druku Zamawiającego pod rygorem nieważności. Druk oferty załączony jest do niniejszego ogłoszenia.
Cenę/kwotę za wykonanie zadania należy wyliczyć na podstawie załączonych dokumentów, wizji lokalnej oraz uzgodnień z Zamawiającym. Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Zamawiający zaleca wykonanie obmiarów w czasie wymaganej wizji lokalnej.
Zamawiający odrzuca ofertę i wyklucza wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie
nie wykonał, albo nienależycie wykonał zamówienie dla Zamawiającego we wcześniejszych
postępowaniach.
Złożona oferta nie odpowiadająca treści zapytania lub niezgodna z kryteriami i warunkami ogłoszenia o zamówieniu zostanie uznana za nieważną i pozostanie bez rozpatrzenia. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej może zostać uznana za nieważną i zwrócona Wykonawcy.
Oferta złożona w inny sposób niż wymaga tego zamawiający zostanie odrzucona i nie będzie rozpatrywana.
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
W terminie, nie dłuższym niż 5 dni od dnia zamieszczenia informacji (informacja o wyniku postępowania) Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę na wykonanie zamówienia. Przekroczenie terminu, o którym mowa wyżej, uprawnia Zamawiającego do zwrócenia się do następnego Wykonawcy ( którego oferta jest najkorzystniejsza w kolejności) o wykonanie zamówienia.

Kontakt:
2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:
Kierownik Referatu Aleksandra Bar tel. 077/887 32 30, e-mail: a.bar@gzmk.eu
Pracownik Referatu Dariusz Wiśniewski
tel. 077/887 32 33,
e-mail: d.wisniewski@gzmk.eu

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.