Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług porządkowych zewnętrznych wraz z koszeniem trawników

Przedmiot:

Świadczenie usług porządkowych zewnętrznych wraz z koszeniem trawników

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
ul. Gazowa 15
31-060 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 619 88 10 wew. 120
nieruchomosci@kbgitr.com.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12 619 88 10 we
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług porządkowych zewnętrznych wraz
z koszeniem trawników na terenie nieruchomości położonej w (32-652) Bulowicach przy Ul. Zamkowej 29

I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Usługi utrzymania czystości powinny być świadczone przez co najmniej 1 osobę w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godz.ch pomiędzy 6.00 - 9.00, oraz dodatkowo w razie niesprzyjających warunków pogodowych typu deszcz, śnieg w zależności od potrzeb również
w dni wolne od pracy.
2. Koszenie trawy wraz z utylizacją pokosu w okresie maj - wrzesień 2022.
3. Powierzchnie zewnętrzne podlegające sprzątaniu: około 7 000 m?.
4. Powierzchnia koszenia ok. 2 500 m2.
5. Utrzymanie czystości terenów zewnętrznych nieruchomości:
a) zamiatanie, zbieranie śmieci, liści oraz niedopałków z terenu bezpośrednio przylegającego do budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych tzw. opasek, podjazdów, chodników, dojść, wejść do budynków - codziennie,
b) zamiatanie schodów, mycie poręczy - codziennie,
c) odśnieżanie, usuwanie lodu i błota pośniegowego w sezonie zimowym, posypywanie piaskiem w przypadku wystąpienia oblodzenia terenu bezpośrednio przylegającego do budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych tzw. opasek, podjazdów, chodników, dojść, wejść do budynków - w razie potrzeb,
d) zbieranie śmieci, nieczystości, liści w granicach działki - w razie potrzeb,
e) usuwanie na bieżąco oraz po silnych wichurach wiatrołomów i wiatrowałów,
f) bieżące usuwanie gałęzi - obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,
g) koszenie trawy wraz z utylizacją pokosu x 7 (majx1, czerwiec x 2, lipiec x 2,
sierpień x 1, wrzesień x 1),
h) przygotowywanie nieczystości stałych w dniu wywozu,
6. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji na własny koszt pokosu, gałęzi, liści oraz wiatrołomów i wiatrowałów, natomiast wszelkie inne nieczystości stałe należy wyrzucać do odpowiedniego kontenera zapewnionego przez Zamawiającego.
7. Obsługa techniczna nieruchomości oraz budynków gospodarczych:
a) wykonywanie drobnych napraw związanych z obsługą budynków np.: regulacja drzwi, wymiana źródeł światła, itp.
b) czyszczenie rynien, rur spustowych z liści i innych zanieczyszczeń - 2 razy w roku
c) niezwłoczne powiadamianie zamawiającego o zaistniałych nieprzewidywalnych okolicznościach, awariach, w szczególności o włamaniu, rozbiciu okien, zalaniu itp.
8. Całość prac związanych z utrzymaniem czystości ma odbywać się przy użyciu przez Wykonawcę własnego sprzętu, narzędzi, środków czyszczących, konserwujących i zapachowych. Środki chemiczne stosowane przez Wykonawcę będą biologicznie neutralne z odpowiednimi atestami i zezwoleniami do ich stosowania w Polsce. Zamawiający, w każdej chwili trwania umowy będzie mógł zażądać od Wykonawcy okazania używanych środków chemicznych i sprawdzenia posiadanych atestów. Dojazd do nieruchomości wliczony w cenę oferty.
4. Zamawiający udostępni nieodpłatnie do realizacji zamówienia: energię elektryczną i wodę.

Składanie ofert:
b) Termin przesyłania ofert - 21.11.2022 r. godz. 10.00
c) Miejsce składania ofert (oferty wyłącznie na formularzu ofertowym- zał. nr 1):
oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@kbgitr.com.pl,

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie wykonane będzie w terminie od dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.11.2023 r.

Wymagania:
III. Cena
1. Zaproponowane ceny mają charakter ryczałtowy i obowiązują w całym okresie realizacji zamówienia i zawierają wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia
w tym podatek VAT.
2. Cena oferty to łączna cena brutto (razem z podatkiem VAT) za wykonanie usług porządkowych za 12 miesięcy. Wykonawca poda również w/w kwotę z rozbiciem na poszczególne miesiące na cenę netto, brutto i VAT. Cena winna uwzględniać wszystkie inne koszty związane
z wykonaniem zamówienia (w tym podatki, koszt zakupu środków czystości, piasku, materiałów i narzędzi i inne opłaty uwzględniające wszystkie wymagania Zamawiającego).
3. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1.

IV. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział przedsiębiorcy którzy:
a) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, oraz wynikające z przepisów prawa uprawnienia w zakresie przewidzianym w zamówieniu,
b) Posiadają aktualną polisę Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
V. Informacje końcowe
a) Kryterium wyboru ofert - 100% cena.
e) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.
f) Forma płatności: przelew na konto, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

VI. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1?2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej RODO - Zleceniodawca informuje że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Krakowskie Biuro Geodezji Terenów Rolnych w Krakowie (KBGiTR) z siedzibą w Krakowie, ul. Gazowa15, 31-060 Kraków. Jeżeli w ramach umowy Wykonawca przekazał dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Wykonawcę im udostępniona.
2. Dane kontaktowe - e-mail: dane.osobowe@kbgitr.com.pl, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych KBGiTR, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków.
3. Administrator będzie przetwarzać dane Wykonawcy w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy realizacją niniejszej umowy.
4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i zrealizowania umowy.
5. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane od okresu nawiązania umowy do momentu ustania obowiązku archiwalnego, który wynosi 10 lat.
7. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia.
W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Wykonawca, którego dane dotyczą, nie przysługuje Wykonawcy prawo do sprzeciwu.
8. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO.
9. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać przekazywane podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez KBGiTR w Krakowie, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.
W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Kontakt:
d) Osoby do kontaktu Joanna Rutkowska lub Robert Glac tel. 12 619 88 10 wew. 120

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.