Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa dławika kompensacyjnego olejowego

Przedmiot:

Dostawa dławika kompensacyjnego olejowego

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP Energetyka S.A
Hoża 63/67
00-681 Warszawa
powiat: Warszawa
Telefon: 801 772 929
https://dostawcy-pkpenergetyka.ivalua.app/page.aspx/pl/bpm/process_manage_extranet/2791
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 801 772 929
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA dławika kompensacyjnego olejowego 320 kVAr/15HS, PW 250 kVA (1400063991) "Nowy Glinnik", opisanych w zakładce "Artykuł". Szczegółowe wymagania techniczne znajdują się w pliku "OPZ", dostępnym w sekcji "Dokumenty RFP".

Dokument nr: BPM001386

Składanie ofert:
Data początkowa
16.11.2022 13:18:20 (UTC+0)
TERMIN SKŁADANIA :
Data końcowa
23.11.2022 11:00:00 (UTC+0)

Miejsce i termin realizacji:
Oczekiwany termin dostawy: proszę o podanie możliwości najszybszej dostawy w kwestionariuszu (tygodnie od dnia zamówienia).

Wymagania:
UWAGA: Pytania proszę zadawać jedynie poprzez platformę zakupową IVALUA, zakładka: "Forum dyskusyjne" (szary przycisk - nowa wiadomość).

W przypadku braku możliwości przedstawienia oferty na oczekiwane urządzenie - proszę o ofertę równoważną (zamiennik) wraz z przedstawieniem dokumentacji proponowanego urządzenia (DTR, certyfikat, schemat, rysunki), widoku rozmieszczenia urządzeń i gabarytów stacji, opisu technicznego rozwiązań z informacjami na temat typów i parametrów urządzeń, sterowania, warunków posadowienia stacji itp.
. Wymagania kontraktowe do przygotowania i przedstawienia oferty:

Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty techniczne (w tym: kartę produktu, DTR, schematy oraz stosowne Deklaracje/ Certyfikaty) oraz handlowe (formularz ofertowy, zgodny ze wzorem dostępnym w sekcji "Dokumenty RFP").
Przedmiot oferty powinien spełniać wszystkie normy wymagane dla realizacji przedmiotu zapytania, w tym wymagania PKP Energetyka SA*), dostępne w zakładce "Dokumentacja" (na górze strony, pomarańczowy pasek) oraz wymagania niniejszego zapytania.
Cena ofertowa powinna uwzględniać koszt przygotowania oferty, uzyskania wszelkich zgód i formalności niezbędnych do wyceny, realizacji prac i dostaw oraz warunki o których mowa w pkt 9 poniżej.
Przedmiot oferty powinien spełniać wszystkie normy wymagane dla realizacji przedmiotu zapytania.
Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (po zrealizowaniu dostaw).
Gwarancja: 60 m-cy.
Podmiot otrzymujący zapytanie jest zobowiązany do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego Zapytania Ofertowego jako poufnych. Informacje dotyczące faktu zaproszenia do udziału w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, faktu przedstawienia odpowiedzi/ oferty, prowadzenia rozmów, mogą być udzielane jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody PKPE Holding Sp. z o.o. na przekazywanie informacji osobom trzecim lub publikację takich informacji.
Wszystkie koszty przygotowania oferty i jej złożenia obciążają Oferenta.
Do niniejszego zapytania nie planujemy zawarcia umowy w postaci obustronnie podpisanego dokumentu - wybrany Oferent otrzyma zamówienie, które będzie realizowane zgodnie z przekazanymi wymaganiami technicznymi oraz zgodnie z:
(I) dla dostawców z którymi Zamawiający ma zawartą umowę ramową - zamówienie będzie realizowane na warunkach posiadanej umowy ramowej, albo (II) dla dostawców z którymi Zamawiający nie posiada zawartej umowy ramowej - zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w OWZT Zamawiającego, dostępnych na stronie www:
https://www.pkpenergetyka.pl/O-PKP-Energetyka/Dla-dostawcow/Ogolne-warunki-zamowien
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją powyższego warunku.
W związku z pkt 9 powyżej, dołączone do ewentualnej oferty Dostawcy warunki handlowe, wykraczające poza zakres zapytania ofertowego Zamawiającego (np. ogólne warunki handlowe
, warunki realizacji dostaw/ reklamacji/ gwarancji itp.), nie mają zastosowania. Każde odstępstwo od powyższej zasady dla swojej ważności wymaga potwierdzenia ze strony Zamawiającego.

PKPE Holding Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

Odwołania i zamknięcia niniejszego RFP w każdym czasie bez podania przyczyn i wyboru oferenta na podstawie otrzymanych ofert bez dodatkowych zapytań. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Wyboru wyłącznie jednego oferenta, wedle własnego uznania, do ostatecznych negocjacji.
Odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania, bez podania przyczyn.
Zamówienia jedynie wybranych elementów z Przedmiotów Zapytania.
Modyfikacji treści Zapytania w każdym czasie. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią Zapytania i jest wiążąca dla Podmiotu biorącego udział w postępowaniu. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści Zapytania niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub wyznaczyć czas na złożenie aktualizacji oferty.
Przekazania innym Oferentom treści zadanych przez Oferentów zapytań oraz treści udzielonych wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytań.
Odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Oferenta i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie będą przysługiwać Oferentom roszczenia wobec Zamawiającego.
Odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
W przypadku wystąpienia materiałów, urządzeń lub usług nie ujętych w dokumentacji, a koniecznych do prawidłowego/ należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, proszę o ich uwzględnienie w ofercie (jako dodatkowe pozycje wyceny).

Oczekiwany termin związania ofertą: 30 dni.

*) zeszyty standaryzacyjne Grupy Kapitałowej PKP Energetyka znajdują zastosowanie wyłącznie dla projektów realizowanych/ przeznaczonych na rzecz majątku dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej PKP Energetyka.

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji oraz informację zwrotną czy są Państwo zainteresowani złożeniem oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.