Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana okien

Przedmiot:

Wymiana okien

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
ul. 11-GO LISTOPADA 37/59
26-600 RADOM
powiat: Radom
tel: 47 701 21 68, tel: 47 701 23 66
https://platformazakupowa.pl/transakcja/691136
Województwo: mazowieckie
Miasto: RADOM
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 47 701 21 68, t
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
299/ZP/2022 KPP Przysucha - wymiana okien
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 KPP Przysucha - wymiana okien 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 691136, 299/ZP/2022

Otwarcie ofert: Otwarcia : 22-11-2022 10:30:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/691136
Składania : 22-11-2022 10:00:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 28.12.2022 r.

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Zaproszenie do złożenia oferty
dot. udzielenia zamówienia
wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019)
1. Zamawiający: Wydział Inwestycji i Remontów KWP z/s w Radomiu
2. Opis przedmiotu zamówienia: ,,KPP Przysucha - wymiana okien".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2
3. Termin realizacji zamówienia: do 28.12.2022 r.
4. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Leszek Gut tel: 47 701 23 53
Wiesław Mandecki tel: 47 701 21 68
Jan Milczarczyk tel: 47 701 23 66
5. Kryteria wyboru ofert: 100 % cena
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów
i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) *:
a) Formularz ofertowy
b) Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem podatków składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wg załącznika
c) Oświadczenie RODO - wg załącznika
7. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści*:... w załączeniu....
Zawarcie umowy powinno nastąpić w terminie 5 dni od dnia następnego, po dniu wyłonienia wykonawcy i ogłoszeniu informacji o wyborze wykonawcy
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia: .........nie dotyczy...............
9. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy) *: .........5 lat...............
10. Sposób przygotowania oferty: na załączonym formularzu oferty - złożenie w postaci elektronicznej na platformie zakupowej. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki i koszty związane z wykonaniem zamówienia.
11. Miejsce i termin złożenia ofert: https://platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl.pn/kwp_radom)
Sekretariat Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu
ul. 11 - go Listopada 37/59, 26-600 Radom, adres email: wir.kwp@ra.policja.gov.pl
w terminie do dnia 22.11.2022 r. godzina 10:00
12. Termin otwarcia ofert**: 22.11.2022 r. godzina 10:30
13. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
14. Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji. Liczba Wykonawców zaproszonych do negocjacji
w przypadku ich podjęcia powinna obejmować przynajmniej trzech Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. W przypadku braku takiej ilości ofert Zamawiający może podjąć negocjacje ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
15. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO), Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawców przesyłających oferty handlowe będą przetwarzane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11-lisopada 37/59, 26-600 Radom dla potrzeb niezbędnych do udzielania zamówienia publicznego, a dane osobowe/zakupowe najkorzystniejszego pod względem złożonych ofert Wykonawcy do celów realizacji umowy.
16. Zamawiający wyłącza ze stosowania przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191).
17. Zamawiający wyłącza ze stosowania przesyłanie za pośrednictwem Platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666).
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - 28.12.2022 (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Leszek Gut tel: 47 701 23 53

Wiesław Mandecki tel: 47 701 21 68

Jan Milczarczyk tel: 47 701 23 66

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.