Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa schodów terenowych

Przedmiot:

Budowa schodów terenowych

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
powiat: Łódź
tel.: +48 (42) 638-44-44, tel. 42/638-57-93
r.domanski@uml.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 (42) 638-4
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Dotyczy: robót budowlanych polegających na budowie schodów terenowych przy Ul. Pienistej w Łodzi w sąsiedztwie Mini Parku.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania są roboty budowlane polegające na budowie schodów terenowych przy Ul. Pienistej w Łodzi w sąsiedztwie Mini Parku (działka numer 6,7,8, obręb P-35)
Dokumentacja projektowa została opracowana przez Projektowanie Architektoniczno-Budowlane - Wiktor Bartyka, 93-222 Łódź, Ul. Kaszyńskiego 15/37.
- Projekt budowlany - budowy Mini Parku przy Ul. Pienistej w Łodzi - Schody Terenowe (budowa obiektów malej architektury),
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
- Przedmiar robót - materiał pomocniczy,
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami.
Projekt przewiduje montaż stopni schodów z systemowych bloków betonu. Poręcze oraz pochwyty schodów należy wykonać z rur stalowych. Odcinek chodnika pomiędzy biegiem schodów a furtką ogrodzenia wykonać z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym.

Dokument nr: DEP-GK.III. 7011.9.2022

Składanie ofert:
Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz z załącznikami drogą pocztową na adres Urząd Miasta Łodzi Departament Pracy, Edukacji i Kultury Wydział Gospodarki Komunalnej Ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie w punkcie kancelaryjnym UMŁ przy Ul. Piotrkowskiej 153 w Łodzi (II piętro pok. 220) do dnia 21.11.2022 r. do godz. 16:00 (decyduje data i godz. wpływu) z dopiskiem: Oferta na budowę schodów terenowych przy Ul. Pienistej w Łodzi.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie do 15.12.2022 r.

Wymagania:
IV. Termin i sposób zapłaty
Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru robót budowlanych (bezusterkowego).
Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
VI. Opis sposobu złożenia oferty, miejsce oraz termin składania ofert
Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania.
Oferta powinna:
o być złożona z oświadczeniem o dysponowaniu osobą, która posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
o być opatrzona pieczęcią firmową,
o posiadać datę sporządzenia,
o zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
o być czytelnie podpisana przez Wykonawcę, osobę upoważnioną lub pełnomocnika (do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).

Zapytanie ofertowe, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczeń sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Uwagi:
V. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę. Należy podać cenę netto, VAT oraz cenę brutto. W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą oceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Mają Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest Roman Domański - Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ tel. 42/638-57-93; e-mail r.domanski@uml.lodz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.