Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
4822z ostatnich 7 dni
19791z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa słupków MOR w postaci stacji solarnych do ładowania rowerów elektrycznych wraz z...

Przedmiot:

Dostawa słupków MOR w postaci stacji solarnych do ładowania rowerów elektrycznych wraz z modułem serwisowym

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31
57-350 Kudowa Zdrój
powiat: kłodzki
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097 fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kudowa Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 74/ 8661-43
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA 2 szt. słupków MOR (Miejsce Obsługi Rowerów) w postaci stacji solarnych do ładowania rowerów elektrycznych wraz z modułem serwisowym
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia 2 szt słupków MOR (Miejsc Obsługi Rowerów) w postaci stacji solarnych do ładowania rowerów elektrycznych oraz wbudowanym modułem serwisowym zgodnie z minimalnymi wymogami przedstawionymi w szczegółowej specyfikacji technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna ww. sprzętu znajduje się w opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

CPV: 09331000-8, 34432000-4

Dokument nr: ZA.383.01.2020.1.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej jedynie za pośrednictwem portalu zakupowego zamawiającego https://www.pngs.logintrade.net
3
9. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę złożyć należy do dnia 23.11.2022 r. do godz. 09:00 za pośrednictwem portalu zakupowego https://www.pngs.logintrade.net
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.12.2022 r.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie o wartości poniżej 130 000 złotych - art. 2 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2019 poz. 2019
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o tzw. ,,zasadę konkurencyjności" wynikającą z dokumentu pn.: ,,Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" wydanego przez Ministerstwo Rozwoju oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (poniżej 130.000 zł) (o ile Wytyczne nie stanowią inaczej).
2
5. Kryteria oceny:
- Cena (C) - max. 100 pkt. - ocena punktowa zostanie wyliczona wg wzoru:
C = Cena najtańszej oferty x 100 pkt.
Cena badanej oferty
Maksymalnie w postępowaniu otrzymać można 100 pkt. Realizacja zadania zostanie zlecona Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach kryterium
,,Cena".
6. Inne istotne warunki zamówienia:
Oferty niekompletne zostaną odrzucone.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa na wykonanie zamówienia.
Informacje o postępowaniu będą zamieszczane na stronach:
https://www.pngs.logintrade.net
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów Brak
8. Sposób przygotowania oferty
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,Formularz ofertowy" stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Wypełniony formularz ofertowy powinien być:
1. opatrzony pieczątką firmową (tj. zawiera nazwę, adres lub siedzibę oferenta), podpisany czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy i zeskanowany w postaci pliku PDF oraz złożony za pośrednictwem portalu zakupowego zamawiającego https://www.pngs.logintrade.net
lub
2. Podpisany podpisem elektronicznym lub kwalifikowanym i złożony za pośrednictwem portalu zakupowego zamawiającego https://www.pngs.logintrade.net
Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 4 do ogłoszenia.
10. Komunikacja
Za pośrednictwem platformy zakupowej https://www.pngs.logintrade.net
11. Inne informacje
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nr POIS.02.04.00-00- 0028/18 pn. Ograniczenie antropopresji na gatunki i siedliska wzdłuż Kręgielnego Traktu poprzez przekształcenie drogi asfaltowej w szlak pieszo-rowerowy.
Kierownik Zamawiającego

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.