Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie okresowych przeglądów technicznych instalacji i budynków

Przedmiot:

Wykonanie okresowych przeglądów technicznych instalacji i budynków

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Krosno Oddział: Wydział Geodezji Kartografii i Godpodarki Nieruchomościami
Lwowska 28a
38-400 Krosno
powiat: Krosno
tel. 13 47 43 119, fax. 13 47 43 561
https://platformazakupowa.pl/transakcja/691389
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 13 47 43 119, f
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
G.6845.100.1.2022.O.GK Wykonanie okresowych przeglądów technicznych instalacji i budynków stanowiących własność Gminy Krosno (Przychodnia Naftowa 2B, Przychodnia Kisielewskiego 1, Przychodnia Wojska Polskiego 43, Decowskiego 107 (budynek administracyjny st. Szkoła + OSP) Decowskiego 107 (magazyn), Bieszczadzka 20)
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 1. 1 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 691389, G.6845.100.1.2022.O.GK

Otwarcie ofert: Otwarcia : 23-11-2022 10:00:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/691389
Składania : 23-11-2022 09:30:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/691389

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
G.6845.100.1.2022.O.GK Krosno, 2022-11-17
Ogłoszenie
Dotyczące zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych
GMINA MIASTO KROSNO
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A
NIP 6840013798; REGON 000526989 , tel. 13 47 43 119, fax. 13 47 43 561
ogłasza
że zamierza udzielić zamówienia na
Wykonanie okresowych przeglądów technicznych instalacji i budynków
stanowiących własność Gminy Krosno (Przychodnia Naftowa 2B, Przychodnia Kisielewskiego 1, Przychodnia Wojska Polskiego 43, Decowskiego 107 (budynek administracyjny st. Szkoła + OSP) Decowskiego 107 (magazyn), Bieszczadzka 20)
Opis przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
KOD: 71630000-3 Usługi kontroli i nadzoru technicznego.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu:
a) okresowych kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności instalacji gazowej w budynkach:
? Budynek administracyjny ,, Stara szkoła + OSP" ul. Decowskiego 107, Krosno;
? Budynek handlowo-usługowy ul. Bieszczadzka 20, Krosno;
? Budynek Przychodni Lekarskiej ul. Kisielewskiego 1, Krosno;
b) okresowych kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach:
? Budynek administracyjny ,, Stara szkoła + OSP" ul. Decowskiego 107, Krosno;
? Budynek magazynowy ,, Stara szkoła + OSP" ul. Decowskiego 107, Krosno;
? Budynek handlowo-usługowy ul. Bieszczadzka 20, Krosno;
? Budynek Przychodni Lekarskiej ul. Kisielewskiego 1, Krosno;
? Budynek Przychodni Lekarskiej ul. Wojska Polskiego 43, Krosno;
? Budynek Przychodni Lekarskiej ul. Naftowa 2B, Krosno;
c) okresowych kontroli instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach:
? Budynek administracyjny ,, Stara szkoła + OSP" ul. Decowskiego 107, Krosno;
? Budynek magazynowy ,, Stara szkoła + OSP" ul. Decowskiego 107, Krosno;
? Budynek handlowo-usługowy ul. Bieszczadzka 20, Krosno;
? Budynek Przychodni Lekarskiej ul. Kisielewskiego 1, Krosno;
? Budynek Przychodni Lekarskiej ul. Wojska Polskiego 43, Krosno;
? Budynek Przychodni Lekarskiej ul. Naftowa 2B, Krosno;
d) okresowych kontroli elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania w obiektach:
? Budynek administracyjny ,, Stara szkoła + OSP" ul. Decowskiego 107, Krosno;
? Budynek magazynowy ,, Stara szkoła + OSP" ul. Decowskiego 107, Krosno;
? Budynek handlowo-usługowy ul. Bieszczadzka 20, Krosno;
? Budynek Przychodni Lekarskiej ul. Kisielewskiego 1, Krosno;
? Budynek Przychodni Lekarskiej ul. Naftowa 2B, Krosno;
e) 5-letnia okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia:
? Budynek administracyjny ,, Stara szkoła + OSP" ul. Decowskiego 107, Krosno;
? Budynek magazynowy ,, Stara szkoła + OSP" ul. Decowskiego 107, Krosno;
? Budynek handlowo-usługowy ul. Bieszczadzka 20, Krosno;
? Budynek Przychodni Lekarskiej ul. Kisielewskiego 1, Krosno;
f) 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów budynku:
? Budynek administracyjny ,, Stara szkoła + OSP" ul. Decowskiego 107, Krosno;
? Budynek magazynowy ,, Stara szkoła + OSP" ul. Decowskiego 107, Krosno;
? Budynek handlowo-usługowy ul. Bieszczadzka 20, Krosno;
? Budynek Przychodni Lekarskiej ul. Kisielewskiego 1, Krosno;
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2022r. (jest to ostateczny termin dostarczenia dokumentacji z wykonanych z przeglądów oraz wystawienia faktury za wykonaną usługę).
3. Warunki płatności: przelew bankowy w ciągu 10 dni od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku
( w przypadku podmiotów nie będących płatnikiem podatku VAT), po uprzednim dostarczeniu protokołów z przeprowadzonych kontroli wraz z dokumentami potwierdzającymi aktualne uprawnienia wykonawcy
i podwykonawców.
4. Inne istotne warunki zamówienia:
a) w celu dokonania oględzin budynków mających na celu zapoznanie z zakresem prac niezbędnych do realizacji zamówienia, należy kontaktować się z osobami dysponującymi kluczami do wszystkich pomieszczeń.
b) w ofercie należy podać łączną cenę za wykonanie każdego rodzaju przeglądu, które są wymienione
w pkt 1 lit. od a) do f).
c) do oferty należy dołączyć podpisane przez osobę upoważnioną oświadczenie potwierdzające, że wykonawca zleci przeprowadzenie poszczególnych przeglądów podmiotom posiadającym aktualne
i odpowiednie do tego uprawnienia zawodowe (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia)
d) wykonawca zobowiązany zostanie umową do dostarczenia protokołów z przeprowadzonych kontroli wraz z dokumentami potwierdzającymi odpowiednie do tego aktualne uprawnienia wykonawcy i podwykonawców.
5. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ,,OFERTA" (załącznik nr 2)
b) ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem (załączniki nr 1) należy sporządzić w formie elektronicznej opatrzoną podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
c) ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krosno .
6. Termin składania ofert upływa dnia 23 listopada 2022r. o godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A,pok. Nr 119 w dniu 23 listopada 2022r. godz. 10.00.
7. Wadium - wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia wadium.
8. Kryterium oceny ofert: cena - 100%.
9. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Joanna Dubiel - Podinspektor
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28A,
w godz. pon od 7.30 do 16.30, wt-cz. od 7.30 do 15.30, pt 7.30 do 14.30, (tel. (13) 47 43 119,
e-mail dubiel.joanna@um.krosno.pl
10. Uwagi
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn na każdym jego etapie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
3. Zamawiający zastrzega, ze postępowanie może zakończyć się brakiem oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 13 47 43 119.
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 10 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - Do dnia 16.12.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Joanna Dubiel
Gmina Miasto Krosno Oddział: Wydział Geodezji Kartografii i Godpodarki Nieruchomościami
Lwowska 28a
38-400 Krosno
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.