Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa polegająca na serwisie myjni pojazdów gąsienicowych

Przedmiot:

Usługa polegająca na serwisie myjni pojazdów gąsienicowych

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
69-211 Wędrzyn
powiat: sulęciński
tel. 261676200, Tel. 261 676 312
ag.gorna@ron.mil.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Wędrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261676200, Tel.
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na serwisie myjni pojazdów gąsienicowych w Skwierzynie wg poniższego zestawienia:
LP. Wykaz podzespołów do usługi serwisu Zakres prac
1 Pompy wody KSB - 3szt. Sewabloc K 50-25IG H 160M 02 + szafa sterownicza Typ VP3 sprawdzenie parametrów elektrycznych, sprawdzenie przekroczeń dopuszczalnych temperatur na łożyskach tłocznych,, sprawdzenie pracy napędu,, sprawdzenie czy w fundamencie nie wystąpiły pęknięcia, sprawdzenie śrub mocujących na łączeniach mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie rezystancji izolacji, sprawdzenie stanu izolacji przewodów i elementów izolacyjnych, spuszczenie wody kondensacyjnej,, konserwacja łożysk tocznych
2 Wysokociśnieniowa pompa HDC 60/16; ręczny pistolet natryskowy, serwokontroler regulacji i ciśnienia wody na pistoletach ,węże do wody zimnej 8 sztuk, węże do wody gorącej 4 sztuki, przewody wyjściowe, węże do urządzenia roboczego, wskaźnik poziomu oleju przy pompie, przełącznik pływakowy w zbiorniku pływakowym, Panel sterowani, czujnik ciśnienia, wszystkie opaski węży, całość systemu wodnego, układ sterowania. Sprawdzenie węży wysokociśnieniowych, skontrolować szczelność instalacji, sprawdzić stan oleju. Wymiana oleju. Sprawdzenie szczelności pompy, sprawdzić układ zabezpieczający przed pracą na sucho. Skontrolować zawór pływakowy, sprawdzić opóźnianie wyłączenia, automatyczne włączanie, dociągnąć opaski węży. Sprawdzić urządzenie pod kątem osadów kamiennych, w razie konieczności odkamienić.
3 Zbiornik oleju -zbiornik podziemny, dwupłaszczowy, 02000 V= 10m3 serwis rury oddechowej
4 Instalacja olejowa zewnętrzna (agregat pompowy TRL 005 Afriso, Filtr olejowy jednorurowy Sprawdzić działanie agregatu, pompowego drożność przewodu zasysającego, oczyścić wkład filtra, sprawdzić działanie wakuometru i nanometru, usunąć nieprawidłowości działania, wymiana filtra olejowego V500
5 Instalacja odprowadzania ścieków technologicznych odprowadzanych do studni SMH4, pompa do wody brudnej zamontowana w studni odwadniającej Sprawdzić szczelność instancji, Dokonać sprawdzenia stanu izolacji przewodu zasilającego pływaka, usunąć wszelkie uszkodzenia, sprawdzenie oleju, wymiana oleju w pompie, wprowadzenie korekt nastawy, usunięcie niesprawności
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 130.000 zł netto
6 System odprowadzania wody ze stanowisk myjących (zbiornik sedymentacyjny (kanał osadu), zbiornik wyrównawczy osadnik cząstek stałych SSRD (zbiornik osadu), zbiornik retencyjny Tomado -ZRT sprawdzeniu stanu technicznego zbiornika, w ramach kontroli okresowej należy dokonać oceny wizualnej stanu zbiornika, oceny stanu wewnętrznych powierzchni ścian zbiornika sprawdzenie występowania zjawisk korozji betonu, uszkodzeń mechanicznych, innych defektów mogących wpływać negatywnie na trwałość konstrukcji), sprawdzenie stanu elementów wyposażenia oraz poprawności ich działania, sprawdzenie stanu połączeń między kolejnymi modułami zbiornika w celu oceny trwałości uszczelnienia zbiornika, ocena stanu zanieczyszczenia zbiornika, w przypadku zidentyfikowania jakichkolwiek zanieczyszczeń mineralnych lub organicznych, mogących powodować utratę przepustowości hydraulicznej lub zmniejszenie objętości zbiornika, należy je usunąć, udrożnienie rur wlotowych, wylotowych i przelewowych pomiędzy kolejnymi zbiornikami
7 Instalacja zasilająca: urządzenia elektryczne, gniazda 2 5/230/400A/ obwody sterownicze, sygnalizacyjne wykonanie przeglądu wszystkich elementów instalacji elektrycznych w miesiącu listopadzie oraz wykazanie zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi i obiektu wraz z sporządzeniem protokołu.
8 Armatura ciśnieniowa, elastyczne wysokociśnieniowe przewody, Sprawdzenie szczelności połączeń, poprawności domknięcia szybkozłącz, czyszczenie i smarowanie szybkozłącz.
9 Sterowanie elementów i układów technologii myjni Sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów i podzespołów, odczytywanie komunikatów serwisowych, wprowadzenie nastaw korekcyjnych
10 Separator PUR-K-15(3000) Osadnik PUR-K-15(3000) PUR-0 " kontrola położenia pływaka, kontrola zabrudzenia filtra koalescencyjnego; - co kwarta! - kontrola grubości warstwy cieczy lekkich, kontrola grubości warstwy zawiesin mineralnych;przegląd czujników przepełnienia, czujników poziomu oleju zamontowanych w osadniku i separatorze , przegląd modułów panelu sterowania kontrolera czujników przepełnienia.
Przepompownia SMH4. Zatapialna pompa do ścieków typ QBO, producent IBO: - Wysokość podnoszenia -lim- Wydajność - 7m3/h - Moc silnika - 0,75kW - Zasilanie - 220V/ 50Hz2.Zawór zwrotny - Typ 508 DN65 3.Zawór kulowy odcinający - DN65 4.Pływaki - MAC-3, TYP M04-10 5.Szafa sterownicza TYP A179 z sygnalizatorem optyczno - akustycznym na zewnątrz szafki 6.Studnia betonowa DN1000 1. Wyciągnięcie pomp po prowadnicach 2. Sprawdzenie prowadnic poprzez wyciągnięcie oraz ponowne zatopienie pomp 3. Sprawdzenie prawidłowości działania układu sterowniczego funkcji ręcznej oraz automatycznej i w razie potrzeby jej regulacja 4. Sprawdzenie działania funkcji sucho biegu oraz awarii przelewu 5. Sprawdzenie działania funkcji przemienności pracy pomp 6. Sprawdzenie kabli zasilających oraz pomiar ochrony porażeniowej przed dotykiem pośrednim oraz bezpośrednim 7. Sprawdzenie sygnalizatora sygnalizacji awarii 8. Sprawdzenie prawidłowości działania sterownika PLC 9. Sprawdzenie działania, regulacja poziomu oraz w razie potrzeby oczyszczenie wyłączników pływakowych 10. Odpompowanie awaryjne 11. Odnotowanie czasu pracy pomp w DTR 12. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książeki urządzenia 13. Sporządzenie protokołu wykonania usługi
Przepompownia LS1 1 .Korpus pompowni -korpus betonowy, średnica wewnętrzna fi 3000 [mm], wysokość całkowita He = 2,35m -prefabrykowane elementy studzienne z otworami wlotowymi i wylotowymi - Wentylacja stalowa -2 kominki wentylacyjne fi 100, stal 1.4301 (304) -Drabina do dna, szer. 300mm, stal4) - Deflektor do DN 300 - Poręcz stała. Układ hydrauliczny -pompa zatapialna EBARA, typ DW300 2szt. (1 pompa jako pompa rezerwowa) 'Wydajność każdej z pomp: 2,291/s 'Wysokość podnoszenia: I4,46m 'Natężenie prądu elektrycznzego - 5,0A - Pobór mocy P1/P2: 3,0kW/2,2kW 'Zasilanie: 3~ ?Częstotliwość: 50Hz - kolano sprzęgające do pompy - 2szt. - prowadnice, łańcuchy - 2kpl. -orurowanie DN 50, łączone na kołnierze -armatura: zasuwa miękkouszczelniona PN 10/16 DN50 - 2szt., zawór zwrotny kulowy kołnierzowy PN 10/16 DN50 - 2szt. - 4 pływaki Supertec 3.Szafa sterownicza zlokalizowana na pokrywie zbiornika
1. Wyciągnięcie pomp po prowadnicach
2. Sprawdzenie prowadnic poprzez wyciągnięcie oraz ponowne zatopienie pomp
3. Sprawdzenie prawidłowości działania układu sterowniczego funkcji ręcznej oraz automatycznej i w razie potrzeby jej regulacja
4. Sprawdzenie działania funkcji sucho biegu oraz awarii przelewu
5. Sprawdzenie działania funkcji przemienności pracy pomp
6. Sprawdzenie kabli zasilających oraz pomiar ochrony porażeniowej przed dotykiem pośrednim oraz bezpośrednim
7. Sprawdzenie sygnalizatora sygnalizacji awarii
8. Sprawdzenie prawidłowości działania sterownika PLC
9. Sprawdzenie działania, regulacja poziomu oraz w razie potrzeby oczyszczenie wyłączników pływakowych
10. Odpompowanie awaryjne
11. Odnotowanie czasu pracy pomp w DTR
12. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książeki urządzenia
13. Sporządzenie protokołu wykonania usługi

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 23.11.2022 godz. 10:00
TERMIN SKŁADANIA ofert/wniosków: 23-11-2022, godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji usługi od dnia zawarcia umowy do 15.12.2022r.

Wymagania:
Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp
II. Warunkiem udziału w zapytaniu ofertowym jest złożenie oferty zawierającej:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku oraz składek ZUS
d) Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji -świadectwa kwalifikacyjnego ,,E" w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1 pkt 2 i pkt 10, na poświadczenie czego złoży kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego Podpisaną przez upoważnioną osobę Ofertę należy złożyć na załączniku Formularz cenowy, na adres e -mail Zamawiającego:
ag.gorna@ron. mil.pl
III. Oferty w tytule wiadomości muszą zawierać zapis ,,Oferta na serwis myjni
pojazdów"
IV. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostanie przesłana umowa.
V. Termin płatności faktur VAT/rachunek: 30 dni od dostarczenia FV do siedziby
Zamawiającego.

Kontakt:
VI. W razie wątpliwości, co do realizacji przedmiotu zamówienia proszę o kontakt:
- p. Agnieszka Górna Tel. 261 676 312

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.