Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2022/2023

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2022/2023

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Pionki
ul. Zwycięstwa 6a
26-670 Pionki
powiat: radomski
tel. 48/61215/14, tel. 48/612-91-46
uggmina-pionki.plinwestycje@gmina-pionki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pionki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 48/61215/14, te
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE CENOWE
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2022/2023
1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1) odśnieżanie dróg gminnych położonych na terenie gminy Pionki przy użyciu własnego sprzętu (ciągnik z pługiem lub równiarka) z obsługą, przystosowanego do odśnieżania dróg:

2) usuwanie śliskości dróg gminnych położonych na terenie gminy Pionki przy użyciu własnego sprzętu (tj. piaskarka) z obsługą

3) odśnieżanie dróg gminnych z jednoczesnym usuwaniem śliskości na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Pionki przy użyciu własnego sprzętu tj. (piaskarka z pługiem) z obsługą.
2. Sposób usuwania śliskości na drogach określa rozporządzenie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach Dz. U. 2005 nr 230 poz. 1960 ).

Usuwanie śliskości odbywać się będzie poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą. Mieszankę piasku i soli dostarcza Wykonawca.

Do wykonania mieszanki piaskowo - solnej należy użyć:

- 10% soli drogowej niezbrylającej spełniającej wymagania określone w normie PN - 86/C-84081/02 - Sól (chlorek sodowy) oraz normy pokrewne, posiadającej opinię laboratorium drogowego i Inspektora Ochrony Środowiska

- 90% piasku płukanego o uziarnieniu od 0,1 do 1 mm, wg rozporządzenia z dnia 27 października 2005 r .w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach Dz. U. 2005 nr 230 poz. 1960 )

Dokument nr: IGP 271.121.2022

Składanie ofert:
7. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 22.11.2022, do godz. 15:00
w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Pionki Ul. Zwycięstwa 6a 26-670 Pionki w Kancelarii Urzędu osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia - od daty zawarcia umowy do 30.04.2023r.

Wymagania:
dla zamówień o wartości od 20.000 zł do nieprzekraczających kwoty 130 000 złotych
Szczegółowy zakres zamówienia określają:

- wzór umowy

- wykaz dróg gminnych

- mapa dróg gminnych

- stanowiące załącznik do zapytania cenowego
4. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają niezbędne doświadczenie, wiedzę i uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Zawartość oferty.

Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

-ofertę Wykonawcy - zgodnie z załączonym wzorem oferty

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto zgodnie ze wzorem oferty

- kryterium oceny ofert - cena

- oferta otrzymana przez Zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

8. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następujących przypadkach:

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć

na realizację zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4)Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem
składania ofert , jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie
postępowania jest nieuzasadnione;

Kontakt:
3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Pionki, ul. Zwycięstwa 6a 26-670 Pionki tel. 48/612-91-46

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- kwestie merytoryczne - Andrzej Drózd

- kwestie proceduralne - Łukasz Sikora

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.