Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie i montaż szyldu informacyjnego oraz czterech gablot ogłoszeniowych

Przedmiot:

Wykonanie i montaż szyldu informacyjnego oraz czterech gablot ogłoszeniowych

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Integracji Międzypokoleniowej
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 7
41-500 Chorzów
powiat: Chorzów
tel: 32 245 93 40
sekretariat@cimchorzow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 32 245 93 40
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie i montaż szyldu informacyjnego oraz czterech gablot ogłoszeniowych na budynku Centrum Integracji Międzypokoleniowej, przy Ul. gen. H. Dąbrowskiego 7 w Chorzowie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

wykonanie i montaż szyldu informacyjnego oraz czterech gablot ogłoszeniowych na budynku Centrum Integracji Międzypokoleniowej, przy Ul. gen. H. Dąbrowskiego 7 w Chorzowie, zgodnie z poniższym:

1. szyld - semafor na stylizowanym wysięgniku o wymiarach: długość 100 cm, wysokość: 60 cm, z tablicą dibond - 1 sztuka - zgodnie z wizualizacją stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

2. gabloty ogłoszeniowe na plakaty - format A3, o wymiarach: szerokość 39 cm, wysokość 55 cm, szkło + rama aluminiowa malowana proszkowo (kolor ciemny brąz o parametrach RAL 8007), odporne na warunki atmosferyczne w liczbie 4 sztuk.
Rodzaj zamówienia: usługa

Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca będzie zobowiązany do ścisłego odwzorowania szyldu zgodnie z załączoną przez Zamawiającego wizualizacją stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, a zatwierdzoną przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zamawiający przekaże wzór grafiki do umieszczenia na szyldzie informacyjnym.

Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu w celu dokonania pomiarów oraz oględzin.

CPV: 31523200-0, 30192170-3, 98300000-6

Składanie ofert:
Ofertę z dopiskiem (tytułem) ,,wykonanie i montaż szyldu informacyjnego oraz gablot ogłoszeniowych" należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@cimchorzow.pl

w terminie do 22.11.2022 roku do godz. 10.00.

Przesłanie oferty na adres e_mail: sekretariat@cimchorzow.pl z zachowaniem wyznaczonego w zapytaniu ofertowym terminu jest równoznaczne z jej złożeniem.

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca będzie zobowiązany do montażu i przekazania na rzecz Centrum Integracji Międzypokoleniowej do użytkowania gotowego zestawu szyldu oraz czterech gablot ogłoszeniowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2022 r.

Wymagania:
W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sprzętu technicznego niezbędnego do prawidłowego dokonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania faktury wraz z protokołem prawidłowego wykonania umowy zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego.

Oferent nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

Oferent podlegający ustawie z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) jest obowiązany do przestrzegania minimalnej stawki godzinowej wynikającej z przepisów ww. ustawy.

Dokumenty wymagane od oferenta:

oferta zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kryterium oceny ofert:

100% cena.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zostać sporządzona w sposób trwały i czytelny w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym albo podpisem osobistym., w języku polskim.
Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że zrobi to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej oraz zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Integracji Międzypokoleniowej.
W trakcie rozpatrywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy kierować na adres: sekretariat@cimchorzow.pl lub pod nr tel. 32 245 93 40 wew. 8701.
Uwagi końcowe:

Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności:

- jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących zamawiającego.

Zmiany treści zapytania ofertowego zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

Zamawiający może unieważnić postępowanie w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.