Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa w zakresie wycinki drzew

Przedmiot:

Usługa w zakresie wycinki drzew

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Cmentarz Komunalny w Radomiu
Ofiar Firleja 45
26-600 Radom
powiat: Radom
48 345 12 60
sekretariat@cmk.radom.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: ---
Nr telefonu: 48 345 12 60
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Usługa w zakresie wycinki drzew na terenie Cmentarza Komunalnego w Radomiu"
2. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie dotyczy wykonania usługi polegającej na wycince drzew wraz z uporządkowaniem terenu po zakończonych pracach na terenie Cmentarza Komunalnego w Radomiu przy Ul. Ofiar Firleja 45.
Zakres zamówienia obejmuje:
o wycinkę drzew: ilość 21 szt.;
o frezowanie pni wyciętych drzew polega na likwidacji istniejącego pnia do głębokości min. 10 cm poniżej istniejącego gruntu i wypełnienie miejsca po frezowaniu - ilość 16 szt.;
o zabezpieczenie miejsca wykonywanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, oczyszczenie terenu po wykonanej usłudze.
Drewno pozyskane z wycinki będzie złożone przez Wykonawcę na terenie Cmentarza przy Ul. Ofiar Firleja 45.
Drewno pozyskane z wycinki będzie złożone przez Wykonawcę na terenie Cmentarza przy Ul. Ofiar Firleja 45.
3. Warunki realizacji zamówienia
1) Przy realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek ścisłej współpracy z przedstawicielem Działu Utrzymania Cmentarza.
2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia: urządzeń, grobów, nawierzchni placów i dróg, zieleni oraz innych budowli na terenie cmentarza.
3) Prace mogą wykonywać osoby posiadające doświadczenie przy wycince drzew.
4) Sprawny sprzęt niezbędny do przeprowadzenia usług z zakresu wycinki zabezpiecza Wykonawca na własny koszt.
5) Wykonawca, na czas wykonywania prac, zabezpiecza teren na własny koszt.
6) Koszty użycia podnośników, samochodów transportowych, rębaków do gałęzi, pił, itp. do wykonania przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.
7) Koszty użycia sprzętu oraz usług specjalistycznych związanych bezpośrednio z przedmiotem zamówienia obciążają Wykonawcę.
8) Zamawiający informuje, że posiada zezwolenia na usunięcie drzew. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest poznać warunki jakie panują w terenie.
9) Przed przystąpieniem do prac Zamawiający wskaże Wykonawcy drzewa wskazane do wycinki.
4. Nadzór i Kontrola Wykonawcy:
1) Wykonawca we własnym zakresie nadzoruje i kontroluje pracowników odpowiedzialnych za fachowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w obiekcie na skutek zaniedbania, bądź nieskutecznego wykonania obowiązków przez swoich pracowników skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia.
5. Nadzór i Kontrola Zamawiającego:
Zamawiający we własnym zakresie nadzoruje i kontroluje prowadzoną przez Wykonawcę działalność w zakresie wycinki drzew.
6. Warunki odbioru:
Obustronny odbiór prac /Przedstawiciel Wykonawcy, Przedstawiciele Zamawiającego/ potwierdzony obustronnym protokołem odbioru.

Dokument nr: UC-2131-28/2022

Składanie ofert:
10. Załączony druk formularza ofertowego (Zał. Nr 1 ) wraz z Kosztorysem Ofertowym (Zał. nr 2) i Oświadczeniem o przeprowadzonej wizji lokalnej do zapytania ofertowego należy wypełnić i złożyć osobiście lub przesłać na adres Cmentarz Komunalny Zakład Budżetowy, Ul. Ofiar Firleja 45, 26-600 Radom, faksem (48) 345 12 60 lub na adres email: sekretariat@cmk.radom.pl do dnia 22.11.2022 r. do godz. 15:00

Miejsce i termin realizacji:
7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 22 grudnia 2022 r.

Wymagania:
8. Kryteria oceny ofert: Cena - waga 100%
9. SPOSÓB OBLICZANIA CENY
1) Wykonawca określi cenę jednostkową zespoloną netto dla pozycji wymienionych w formularzu Kosztorys Ofertowy - załącznik nr 1.
2) Cena jednostkowa zespolona powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, tj. koszty robocizny wraz z narzutami, materiałów, sprzętu, kosztów pośrednich i zysku.
3) Wykonawca obliczy wartość pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej zespolonej przez ilość jednostek. Iloczyn stanowi wartość netto pozycji.
4) Wykonawca zsumuje wartości netto pozycji. Suma wartości netto pozycji stanowi sumę ogółem netto.
5) Cenę ofertową stanowi suma ogółem netto powiększona o obowiązujący podatek VAT.
11.Wykaz wymaganych dokumentów:
1) Formularz ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 1.
2) Kosztorys ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 2.
2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy każdego z nich.
3) Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej - wzór stanowi załącznik nr 3.

Kontakt:
Osoba do kontaktu p. Renata Figarska e-mail: r.figarska@cmk.radom.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.