Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dokup i dostawa mebli modułowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dokup i dostawa mebli modułowych

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
ul. Ofiar Katynia 1
35-302 Rzeszów
powiat: Rzeszów
17 7483166
zapytania.ofertowe@zsunicef.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 17 7483166
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dokup i dostawa mebli modułowych w ramach Programu UNICEF do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dokup i dostawa mebli modułowych w ramach Programu UNICEF do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, zgodnie z wykazem w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: ZSS-KG.271.20.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2022 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w jeden z poniżej określonych sposobów:
a) drogą listową na adres: Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, Ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów;
b) na adres e-mail: zapytania.ofertowe@zsunicef.pl zapisując w tytule e-maila ,,Dokup i dostawa mebli modułowych w ramach Programu UNICEF do Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie.";
c) osobiście w zamkniętej opisanej kopercie w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, przy Ul. Ofiar Katynia 1 w godz.ch od 7.30 do 15.00.
Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego, niezależnie od wybranej przez Wykonawcę, wymienionej wyżej formy składania upływa dnia 23.11.2022 r. o godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 29.12.2022r.

Wymagania:
2. Warunki realizacji zamówienia:
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1) wykona przedmiot zamówienia w terminie najpóźniej do 29.12.2022 r.,
2) rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT,
3. Okres gwarancji:
- Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń i wynosi 24 miesiące (chyba, że wskazano dłuższy okres gwarancji).
- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, zobowiązuje się do usunięcia wad przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z obsługą serwisową oferowanego przedmiotu zamówienia w okresie udzielanej gwarancji.
Decyduje data faktycznego wpływu/złożenia oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu przed terminem składania ofert.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

c) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
d) Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
e) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
f) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku i usług oraz podatku akcyzowym.
g) Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową brutto za wykonane zamówienie tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik 3 do zapytania ofertowego oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
h) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
i) Do oferty należy dołączyć opisy oferowanego zestawu, zawierające wszystkie parametry techniczne potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w zapytaniu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.