Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
powiat: Białystok
tel. 609 096 339
klebkowska@bialystok.uw.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 609 096 339
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującej dostawy / usługi / roboty
budowlanej:
I. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie polega na wykonaniu okresowej kontroli stanu technicznego czterech obiektów
budowlanych zlokalizowanych na terenie Ośrodka Szkoleniowego Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku przy Ul. Wysockiego 75 B., zgodnie z art. 62 ust1 pkt1,
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Dokument nr: ZK-VII.2600.32.2022.KŁK

Składanie ofert:
Sposób przygotowania oferty*
1. Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty powinien
zostać zeskanowany i przesłany wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami drogą
elektroniczną na adres e-mail: klebkowska@bialystok.uw.gov.pl.
2. Ofertę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 23.11.2022 r. na adres
wskazany w pkt 1.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji 06 grudzień 2022 r.

Wymagania:
II. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy
1. Posiadać doświadczenie,
2. Posiadać potencjał ekonomiczny lub finansowy,
3. Posiadać potencjał techniczny lub osobowy,
4. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
III. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy
1. Wypełniona i podpisana oferta.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków.
3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę.
IV. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i
kryterium/ami: cena ofertowa brutto - 100%
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawi najniższą cenę.
3. Wiadomość powinna być zatytułowana ,,Oferta na przegląd budowlany OS PUW" -
nr spraw: ZK-VII.2600.32.2022KŁK".
V. Informacje dodatkowe
1. Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie / pocztą elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści
zaproszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne i w takiej
sytuacji zamieści je w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże jednocześnie
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieści w Biuletynie Informacji
Publicznej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
4. Umowa zostanie zawarta, zgodnie ze wzorem umowy, dołączonym do zaproszenia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

Kontakt:
5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Pan Olechno Grzegorz tel. 609 096 339, e-mail: golechno@bialystok.uw.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.