Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami na wózkach

Przedmiot:

Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami na wózkach

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdańskie Nieruchomości
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel.: 58 320 02 20, tel. 58 524 10 17 tel. 58 524 10 60
nz@nieruchomoscigda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 58 320 02 20,
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami na wózkach z Ul. Aksamitnej do budynku przy Ul. Aksamitna 4A.
1. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania stanowi:
1) Szczegółowa specyfikacja techniczna - wykonanie nawierzchni podjazdu - zał. nr 1
2) Przedmiar - roboty budowlane w zakresie dróg pieszych - zał. nr 2

Dokument nr: TZ.2510.173.2022.AW

Składanie ofert:
4. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Do dnia 22.11.2022 r. godz. 10:00.
5. Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę sporządzoną zgodnie z załączonym wzorem, wraz z kosztorysem ofertowym, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: nz@nieruchomoscigda.pl - w temacie wiadomości należy wpisać: TZ.2510.173.2022.AW

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3. Termin i forma płatności:
Przelew 30 dni od daty wpływu faktury do kancelarii Gdańskich Nieruchomości.
6. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena
7. Pozostałe warunki:
1. Przy sprawdzaniu ofert zostanie zastosowany art. 223 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).
2. Zasady sporządzania kosztorysów:
a) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorysy ofertowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).

b) Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
3. Zamawiający wykluczy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835):
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
4. W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu realizacji robót w sposób przekraczający termin wyznaczony przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona.
5. W przypadku udzielenia gwarancji poniżej 24 miesięcy, oferta zostanie odrzucona.
6. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 3 dni od przekazania informacji przez Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty. Po upływie wskazanego terminu Zamawiający ma prawo do wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik do zapytania należy podpisać i dołączyć do pozostałych dokumentów postępowania.

Kontakt:
Kontakt:
- Pomoc administracyjna - Anna Wasilewska
e-mail: nz@nieruchomoscigda.pl
tel.: 58 320 02 20

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.