Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup z montażem urządzeń na plac zabaw

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zakup z montażem urządzeń na plac zabaw

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Galewic
ul. Wieluńska 5;
98-405 Galewice
powiat: wieruszowski
tel. 514953731, tel. 627838618; fax.627838625
sekretariat@galewice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Galewice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 514953731, tel.
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup z montażem urządzeń na plac zabaw przy Orliku w Galewicach".
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup z montażem urządzeń na plac zabaw na Orliku. Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia polegać będzie na zakupie z dostawą i montażem nowych urządzeń na plac zabaw tj. zestaw zabawowy- 1 szt., huśtawka wahadłowa podwójna- 1 szt., huśtawka gniazdo - 1 szt., ławka z oparciem - 6 szt., kosz na śmieci - 3 szt., tablica regulaminowa - 1 szt. zgodnie z załączoną dokumentacją projektową- zał. Nr 2.
2. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, usługi i materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.
3. Po montażu urządzeń należy uporządkować teren. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i sprawne technicznie, muszą spełniać europejskie normy bezpieczeństwa oraz posiadać niezbędne atesty/certyfikaty.
4. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wskaże w terenie miejsce wykonania prac. DOSTAWA i montaż sprzętu ma być dokonana w dni robocze w godz.ch 8.00 - 15.00
5. Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Galewice, Galewice A, Kaski i Dąbie pn. Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach.
1. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia

Dokument nr: RIiRG.3050-8.5.22

Składanie ofert:
Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie pok. 208, lub przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Gmina Galewice, Ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice lub faksem (62/7838625) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@galewice.pl.
9. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 23.11.2022 r. do godz. 1100

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia - od podpisania umowy do dnia 20.12.2022r.

Wymagania:
IV. Opis warunków płatności.
1. Termin płatności faktury: min. 14 dni.
2. Podstawą do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi faktycznie zrealizowane zamówienie i protokół wykonania przedmiotu umowy.
V. Kryterium oceny ofert.
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.
VII. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz ofertowy (zał. Nr 1).
2. W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto ogółem oferty.
W przypadku składania oferty pocztą należy opisać kopertę ,,Oferta cenowa na zakup z montażem urządzeń na plac zabaw przy Orliku w Galewicach".
3. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wymagany jest skan wypełnionej i podpisanej oferty.
4. Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
7. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. Nr 1) oraz wizualizacja i opis techniczny przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
Osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Katarzyna Owczarek- tel. 514953731.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.