Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
248z dziś
4682z ostatnich 7 dni
18567z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup drabin

Przedmiot:

Zakup drabin

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI MIELEC
ul. Solskiego 1
39-300 Mielec
powiat: mielecki
mkania@mosir.mielec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówieniao wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu, z siedzibą w Mielcu 39-300 przy Ul. Solskiego 1 zaprasza do składania ofert cenowych na: ,,Zakup drabin."

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

DOSTAWA drabin - 3 szt.

Specyfikacja dla 1-szej drabiny:

1) Drabina wielofunkcyjna, aluminiowa;

2) 3 elementy drabiny, każdy składający się z 14 szczebli;

3) Wysokość robocza: min. 10,5 m;

4) Szerokość stabilizatora: min. 130 cm;

5) Maksymalne obciążenie: min 150 kg;

6) Waga drabiny: maks. 35,0 kg;

7) Deklaracja zgodności EN-131;

8) Urządzenie fabrycznie nowe.

Specyfikacja dla 2-giej drabiny:

1) Drabina aluminiowa, przegubowa, teleskopowa z podestem;

2) 4 elementy drabiny z 4 szczebli każdy;

3) Przeguby stalowe;

4) Wymiary platformy roboczej: min 180 x 30 cm;

5) Wysokość robocza: min. 5 m;

6) Szerokość stabilizatorów: min. 75 cm;

7) Maksymalne obciążenie: min 150 kg;

8) Waga drabiny: maks. 17 kg;

9) Deklaracja zgodności EN-131;

10) Urządzenie fabrycznie nowe.

Specyfikacja dla 3-ciej drabiny:

1) Podest roboczy (aluminiowy) urządzenie typu 3 w 1 (mini rusztowanie, drabina przystawna i wolnostojąca);

2) 2 elementy drabiny z 7 szczebli każdy;

3) Platforma antypoślizgowa: min. 30 x 110 cm;

4) Barierka BHP;

5) Wysokość robocza: min. 4 m;

6) Szerokość stabilizatorów: min. 75 cm;

7) Maksymalne obciążenie: min 150 kg;

8) Waga drabiny: maks. 20 kg;

9) Deklaracja zgodności EN-131;
10) Urządzenie fabrycznie nowe.

CPV: 44423200-3

Dokument nr: 23/ZP/30E/2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 23.11.2022 r. o godz. 11:00

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.11.2022 r. do godz. 10:00 w formie:

a) papierowej (osobiście, poprzez operatora pocztowego) na adres: Ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec

b) faksem na nr : nie dotyczy

c) elektronicznej na e-mail: mkania@mosir.mielec.pl

Miejsce i termin realizacji:
DOSTAWA na koszt Wykonawcy na adres: Ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec.
Termin realizacji zamówienia: do 23 grudnia 2022 r.

Wymagania:
4. Okres gwarancji: nie dotyczy

5. Warunki płatności:

1) Wykonawca składający ofertę musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

2) Należność za realizację przedmiotu Umowy płatna będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

3) Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Inne istotne warunki zamówienia (np. warunki udziału w postepowaniu, przesłanki wykluczenia wykonawcy, przesłanki odrzucenia oferty):

1) O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienie do prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) dysponują zasobami finansowymi lub ekonomicznymi zapewniającymi wykonanie zamówienia.

7. Kryterium oceny ofert: cena - 100%

8. Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

9. Sposób przygotowania oferty:

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ,,Oferta" z Załącznika nr 2;

b) do złożonej oferty należy dołączyć wszystkie zamieszczone Załączniki podpisane przez osobę upoważnioną;

c) do złożonej oferty należy dołączyć kartę katalogowa oferowanego produktu;

d) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i zeskanowana do formatu .jpg/.pdf lub opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

e) w przypadku przesłania oferty w formie papierowej poprzez operatora pocztowego lub złożonej osobiście, na kopercie należy umieścić napis ,,Oferta na drabiny."

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.