Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa kruszywa budowlanego 10-31,5 mm

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa kruszywa budowlanego 10-31,5 mm

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
Ostatni Etap 6
32-603 Oświęcim
powiat: oświęcimski
https://platformazakupowa.pl/transakcja/690753
Województwo: małopolskie
Miasto: Oświęcim
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywna dostawa kruszywa budowlanego 10-31,5 mm
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Kruszywo budowlane, frakcja 10-31,5 mm, PN-EN 13242 i/lub PN-EN 13043. - 200 tona 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Grojecka 4
32-600, Oświęcim-Zaborze (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 690753

Otwarcie ofert: Otwarcia : 22-11-2022 12:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/690753
Składania : 22-11-2022 12:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert w postępowaniu (zapytaniu ofertowym):
"Sukcesywna dostawa kruszywa budowlanego 10-31,5 mm".
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ):
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel./fax: (+48) 33 843-28-14, 33 843-28-77, 33 843-09-05, fax: 33 843-17-15
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl
Adres strony internetowej: http://www.pwik.oswiecim.pl
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe z publikacją ogłoszenia.
1. Wymagany termin dostawy: do 2 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zamówienia.
2. Dostawy: jednorazowo 27 t +/- 6% lub 54 t +/- 6% na podstawie pisemnego zamówienia
3. Warunki płatności: płatność przelewem 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
4. Podana cena jednostkowa (netto) musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy łącznie z kosztem dostawy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
6. Oferta może być złożona tylko poprzez platformę zakupową Open Nexus do wyznaczonego dnia zakończenia postępowania (22.11.2022 r. do godz. 12:00).
7. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22 101 02 02 lub cwk@opennexus.com
8. Wymagane dokumenty: Deklaracja właściwości użytkowych i/lub Deklaracja zgodności.
9 Wymagane dokumenty dla dostawców, którzy nie realizowali dostaw na potrzeby PWiK Sp z o.o. w Oświęcimiu.
9.1 Przesłanie uzupełnionej ankiety dostawcy (załącznik w postępowaniu)
9.2 Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat minimum 3 dostaw materiałów, które są przedmiotem niniejszego postępowania, z podaniem zakresu zamówienia, dat wykonania oraz odbiorców.
Wykazane dostawy muszą być potwierdzone dokumentami wystawionymi przez Zamawiających, na rzecz których realizowane były dostawy, potwierdzającymi, że zamówienia wykonano terminowo i z należytą starannością.
W przypadku, gdy Zamawiający - PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu jest podmiotem, na rzecz którego Dostawca wykonał wcześniej dostawy, Dostawca składając ofertę nie ma obowiązku dołączania dokumentów, o których mowa w punktach 11.1 oraz 11.2.
10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
11. Wykonawca zobowiązuje się aby kierowca informował swój przyjazd ok 60 min przed dostarczeniem materiału, nr telefonu kontaktowego zostanie podany przy wysłaniu zamówienia.
12. Adres dostawy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. SUW Zaborze, ul. Grojecka 4, 32-600 Oświęcim.
13. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: wartość oferty - znaczenie (waga) 100%.
14. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia postępowania.
15. Zamawiający informuje, że podaną ilość należy traktować jako orientacyjną, służącą do wyboru najkorzystniejszej oferty.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia.
17. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej lub większej ilości kruszywa niż określonej w postępowaniu.
18. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego od dnia zakończenia postępowania do 30.06.2023 r.
19. Informujemy, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn oraz prawo niewybrania oferty z najniższą ceną. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów, w szczególności w przypadku odstąpienia przez Zmawiającego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.
20. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z warunkami udziału w postępowaniu i w pełni je akceptuje.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Informacja o transporcie - Kierowca powinien zgłosić przyjazd ok 60 min przed dostarczeniem materiału, proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
Ostatni Etap 6
32-603 Oświęcim
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.