Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
604z dziś
4910z ostatnich 7 dni
19879z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie zimowe dróg gminnych

Przedmiot:

Utrzymanie zimowe dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Poniatowej
Młodzieżowa 2
24-320 Poniatowa
powiat: opolski (lubelski)
Telefon (4881) 8204836, FAX (4881) 8203573
urzad@um.poniatowa.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Poniatowa
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon (4881) 82048
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
nazwa zadania: ,,Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie gminy Poniatowa".
Gmina Poniatowa prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: 1. Odśnieżanie dróg gminnych - cena za jedną roboczogodzinę.
Przedmiotem niniejszego zaproszenia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych tj. odśnieżanie dróg gminnych na terenie wiejskim gminy Poniatowa w sezonie zimowym 2022/2023.
1. Roboty zimowego utrzymania dróg polegać będą na:
a) odśnieżaniu dróg gminnych wg poziomu odpowiadającego standardowi ustalonego przez Zamawiającego.
b) utrzymaniu w gotowości sprzętu i maszyn z obsługą przewidzianych do zimowego utrzymania dróg
c) zapewnieniu we własnym zakresie przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo-remontowej dla maszyn i środków transportowych ( nośników pługów).
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
- przekazania wykazu numerów telefonów kontaktowych zapewniających łączność z kierowcami pługów w czasie wykonywania usługi w terminie 5 dni od podpisania umowy,
- śledzenia prognoz meteorologicznych oraz sygnalizowania konieczności uruchomienia akcji odśnieżania,
- informowania sołtysów poszczególnych wsi o wykonaniu usługi oraz uzyskania potwierdzeń wykonania usługi, tj. każdego przejazdu.
3. Wykonawca przystępuje do odśnieżania w ciągu 1 godz. od otrzymania dyspozycji od Zamawiającego, stosując odpowiedni sprzęt w zależności od potrzeb.
4. W godz.ch nocnych oraz wczesnych rannych w przypadkach uzasadnionych warunkami atmosferycznymi Wykonawca przystępuje do wykonania usługi bez dyspozycji Zamawiającego w celu utrzymania przejezdności dróg i umożliwienia użytkownikom dróg dojazdu do pracy. Zakłada się, że do godz. 7:00 wszystkie drogi powinny być przejezdne. O fakcie wykonania usługi należy poinformować Zamawiającego.
Zamawiający ustali w zakresie zadania, na które Wykonawca złożył ofertę - wykaz sołectw objętych odśnieżaniem dróg gminnych. Dopuszcza się wskazanie dodatkowych dróg do odśnieżania nie objętych pierwotnymi ustaleniami.
Za wszelkie zgłoszone Zamawiającemu szkody i roszczenia powstałe w wyniku odśnieżania (zniszczenia mienia) - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną. Wykonawca zobowiązuje się do pełnej czynnej gotowości podczas trwania umowy (tj. 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu)
Zakres zamówienia:
Odśnieżanie dróg gminnych - cena za jedną roboczogodzinę pracy sprzętu wraz z operatorem.
Wykaz sołectw objętych zamówieniem:
1) Wólka Łubkowska
2) Kocianów
3) Zofianka
4) Obliźniak
5) Niezabitów
6) Niezabitów Kolonia
7) Kraczewice Rządowe
8) Kraczewice Prywatne
9) Szczuczki Kolonia - Łubinów
10) Kowala Pierwsza
11) Kowala Druga
12) Poniatowa Kolonia i i li
13) Poniatowa Kolonia III i IV
14) Pon iatowa Wieś - ,,Zaolzie"
15) Poniatowa Wieś - droga powiatowa

Dokument nr: GKR.271.27.2021

Składanie ofert:
oferty należy składać do dnia: 23 listopada 2022 r. do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego:
Punkt Obsługi Interesanta
Gmina Poniatowa
ul. Młodzieżowa 2
24-320 Poniatowa

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Od 23 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022r.
Od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023r.

Wymagania:
Warunki płatności: 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z wykazem wykonanych prac poświadczonym przez Sołtysa danego sołectwa lub pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego w Poniatowej.
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmami które przedstawią najkorzystniejszą ofertę zostaną podpisane umowy. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Kryterium oceny ofert:
- najniższa cena
- dysponowanie sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia (min. 2 jednostki do ośnieżania w tym min. 1 koparko ładowarka z pługiem).
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego, opisaną w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z dopiskiem ,,Utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Poniatowa ".

Kontakt:
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:- Sergiusz Hacia tel. 81 820 48 36 wew. 26, drogi@um.poniatowa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.