Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż paneli podłogowych oraz demontaż starej podłogi

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa i montaż paneli podłogowych oraz demontaż starej podłogi

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu
ul. Stefana Czarnieckiego 19
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
tel. 18 443 54 64 wew. 38 fax. 18 443 57 32
psse.nowysacz@sanepid.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 18 443 54 64 we
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż paneli podłogowych oraz demontaż starej podłogi (pomieszczenia 10,11, 33) zgodnie z załącznikiem 4 - Formularz wyceny.

Oferta cenowa - oryginał dokumentu, wraz z załącznikami musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/ce ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Do oferty należy koniecznie dołączyć oświadczenie do klauzuli obowiązku informacyjnego (Załącznik 2).

Dokument nr: AD.2601.459.2022JZ

Składanie ofert:
Kompletną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 listopada 2022r. do godz. 12:00 podając: cenę netto, stawkę VAT, cenę brutto, całkowitą wartość brutto zamówienia. Oferty, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.
Ofertę można złożyć:
- drogą pocztową (list polecony, poczta kurierska) na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz Ul. Stefana Czarnieckiego 19,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: psse.nowysacz@sanepid.gov.pl
Zamówienie obejmuje: sprzedaż, dostawę, wniesienie oraz montaż i demontaż starej podłogi ( pomieszczenia 10, 11, 33) do wskazanego pomieszczenia w budynku Stacji, mieszczącym się w Nowym Sączu przy Ul. Stefana Czarnieckiego 19.

Miejsce i termin realizacji:
Przewidywany termin realizacji zamówienia - do 20 grudnia 2022r.

Wymagania:
Płatność: przelewem po zrealizowaniu dostawy w terminie 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najniższej cenie brutto.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zamawianej usługi, do wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Wykonawca będzie wytwórcą odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. póz. 797, 875.) i będzie zobowiązany do wywozu
i zagospodarowania na własny koszt odpadów powstałych w toku realizacji zamówienia oraz na każde wezwanie Zamawiającego ma obowiązek udokumentować sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru realizowanego zamówienia.
Zgodnie z art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. póz. 1666 z późn. zm.) Zamawiający, w przedmiotowym postępowaniu, wyłącza możliwość stosowania faktur elektronicznych, ustrukturyzowanych.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Kierownik Sekcji Administracyjno-Technicznej Pan Piotr Górowski, tel. 18 443 54 64 wew. 38 w dniach
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, fax. 18 443 57 32, e-mail: ad.psse.nowysacz@sanepid.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.