Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż drzwi do serwerowni

Przedmiot:

Dostawa i montaż drzwi do serwerowni

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu
ul. Stefana Czarnieckiego 19
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
fax. 18 443 57 32 tel. 18 443 54 64 wew. 38
psse.nowysacz@sanepid.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: fax. 18 443 57 32 te
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Ogłoszenie o zamówieniu
Badanie rynku potencjalnych wykonawców umowy w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., póz. 1710) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 tyś. zł.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż drzwi do serwerowni o poniższej specyfikacji:
o Drzwi antywłamaniowe w klasie RC3 lub RC4
o 1 skrzydłowe
o 3 zamki z wkładami klasy 6.D
o Trzy zawiasy, w tym 1 samozamykający
o Zaczep elektromagnetyczny rewersyjny
o Samozamykacz
o Wymiary w świetle ościeżnicy 900 x 2000 mm
o Klasa odporności EI60
Oferta cenowa - oryginał dokumentu, wraz z załącznikami musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/ce ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Do oferty należy koniecznie dołączyć oświadczenie do klauzuli obowiązku informacyjnego (Załącznik 2).

Dokument nr: AD.2601.457.2022JZ

Składanie ofert:
Kompletną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 listopada 2022r. do godz. 12:00 podając: cenę netto, stawkę VAT, cenę brutto, całkowitą wartość brutto zamówienia oraz okres gwarancji.

Oferty/ które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.
Ofertę można złożyć:
- drogą pocztową (list polecony, poczta kurierska) na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz Ul. Stefana Czarnieckiego 19,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: psse.nowysacz@sanepid.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Przewidywany termin realizacji zamówienia - do 20 grudnia.

Wymagania:
Zamówienie obejmuje: sprzedaż, dostawę oraz wniesienie do wskazanego pomieszczenia w budynku Stacji, mieszczącym się w Nowym Sączu przy ul. Stefana Czarnieckiego 19.

Płatność: przelewem po zrealizowaniu dostawy w terminie 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najniższej cenie brutto.

Zgodnie z art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. póz. 1666 z późn. zm.) Zamawiający, w przedmiotowym postępowaniu, wyłącza możliwość stosowania faktur elektronicznych, ustru ktu ryżowa nych.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pracownik Sekcji Administracyjno-Technicznej Pan Piotr Górowski, tel. 18 443 54 64 wew. 38 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, fax. 18 443 57 32, e-mail: ad.psse.nowysacz@sanepid.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.