Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup Gwarancji Pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii w instalacji odnawialnego...

Przedmiot:

Zakup Gwarancji Pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii w instalacji odnawialnego źródła energii- Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO)

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: P.U.H.P. LECH SPÓŁKA Z O.O. W BIAŁYMSTOKU
Kombatantów 4
15-110 Białystok
powiat: Białystok
Telefon: 85 653 94 44
zuok.bialystok@lech.net.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 85 653 94 4
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zakup Gwarancji Pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii w instalacji odnawialnego źródła energii- Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO)
Gwarancje Pochodzenia wydane zostały w stosunku do części energii wytworzonej i wprowadzonej do sieci przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Ilość energii, na którą zostały wydane Gwarancje Pochodzenia, ustalona została zgodiie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.
Przedmiotem zapytania są Gwarancje Pochodzenia opisane w poniższej tabeli:
Lp. Okres w którym wytworzono i wprowadzono do sieci energię, w stosunku do której wydano Gwarancje Pochodzenia Wolumen [MWh]
1 Od 1 stycznia do 31 stycznia 2022 r. 990
2 Od 1 lutego do 28 lutego 2J22 r. 865
3 Od 1 marca do 31 marca 2D22 r. 1 110
4 Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2022 r. 1065
5 Od 1 maja do 31 maja 2022 r. 1 160
6 Od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 r. 1 241

Dokument nr: DBA.442.2.2022.PG

Składanie ofert:
Zainteresowane podmioty proszone są o składanie pisemnych ofert w sekretariacie ZUOK w Białymstoku przy Ul. gen. Władysława Andersa 40F, 15-113 Białystok, bądź drogą mailową w formie skanu na adres: zuok.bialystok@lech.net.pl do dnia 23 listopada 2022 r. do godz. 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin sprzedaży Gwarancji Pochodzenia - 14 dni od daty zawarcia Umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Wymagania:
Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej tj. na wybrany przez oferenta okres. Nie jest konieczne złożenie oferty na wszystkie Gwarancje Pochodzenia wyszczególnione w tabeli powyżej.
Oferta winna obejmować cenę jednostkową (netto) jaką Oferent zapłaci Sprzedającemu za Gwarancję Pochodzenia odpowiadającą 1 MWh energii elektrycznej [zł/MWh] wytworzonej i wprowadzonej do sieci w danym okresie. Dopuszczalne jest zróżnicowanie stawek ofertowanych dla poszczególnych Gwarancji Pochodzenia wyszczególnionych w tabeli.
Oferta powinna zostać złożona na wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Złożenie Oferty w wyniku niniejszego zaproszenia nie jest wiążące dla Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru jednej z Ofert złożonych w niniejszym postępowaniu i negocjacji w zakresie ceny Oferty złożonej w wyniku niniejszego zaproszenia z wszystkimi Oferentami, którzy złożyli ważne Oferty, wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści Oferty przez Oferentów, a także do unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i/lub finansowych.
Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni Oferenci, którzy posiadają jakiekolwiek zaległości w płatnościach zobowiązań wobec Sprzedającego na dzień wyboru Oferty.
Przyjęcie oferty przez Sprzedającego wymaga oświadczenia Sprzedającego złożonego Oferentowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferent jest związany ofertą 30 dni od dnia złożenia Oferty.
Oferent, którego Oferta została wybrana przez Sprzedającego zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem umowy określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia i zakupu określonej ilości Gwarancji Pochodzenia po zaoferowanej cenie.
Wszelkie spory wynikające z niniejszego postępowania będą podlegały rozstrzygnięciu przez sądy właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego.
Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert. Wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert należy skierować na adres poczty elektronicznej: zuok.bialystok@lech.net.pl. Sprzedający udziela wyjaśnień niezwłocznie
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania Ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert wpłynął do Sprzedającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Ofert. Z treścią niniejszego zapytania można zapoznać się na stronie internetowej www.lech.net.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.