Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup materiałów do wymiany uszkodzonych hydrantów i studni

Przedmiot:

Zakup materiałów do wymiany uszkodzonych hydrantów i studni

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sosnowica
ul. Spokojna 10
21-230 Sosnowica
powiat: parczewski
tel./fax. (082) 59-12-152
sosnowica@sosnowica.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Sosnowica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel./fax. (082) 59-1
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
DOSTAWA materiałów do hydrantów, studzienek, realizowanego pod nazwą: Zakup
materiałów do wymiany uszkodzonych hydrantów i studni. (sołectwo Zienki)
Podstawa prawna:
w trybie i na zasadach ustalonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w
Urzędzie Gminy Sosnowica o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł .
Zamówienie realizowane jest w ramach Funduszu Sołeckiego.
Zmawiający na realizację przedsięwzięcia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 18 000,00 zł
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hydrant nadziemny DN 80
6 szt
Zasuwa hydrantowa DN 80
6 szt
Kolano hydrantowe DN 80
6 szt
Trójnik redukcyjny 150/80 kołnierzowo-bosy szt 6 szt
Uszczelka gumowa 80 mm
12 szt
Nasuwka 160 mm z uszczelkami
12 szt
Śruba ocynkowana ? 16, dŁ. 8 cm
5 KG
Nakrętka ocynkowana ? 16
2 kg
Obruk betonowy do zasuwy
6 szt
Skrzynka uliczna do zasuwy (średnia)
6 szt

Dokument nr: IG.271.23.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2022 r., o godz. 11:30. w Sali konferencyjnej UG
Sosnowica

Składanie ofert:
VIII.3. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 23.11.2022 r. do
godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Sosnowica Ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica (Sekretariat
pok. Nr 9). Oferty można składać w godz.ch pracy Urzędu.
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godz. wpływu oferty
w miejsce wskazane w pkt 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
Akceptowalne formy składania ofert:
W formie pisemnej.
Zamawiający wyklucza możliwość złożenia faxem.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert mailem: sosnowica@sosnowica.pl

Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 1, zostaną niezwłocznie zwrócone
wykonawcom.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zadania:
Termin realizacji zamówienia : 30 dni od dnia podpisania umowy.

Miejsce dostawy jest zlokalizowane w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim, w
Gminie Sosnowica.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Uwagi:
VI. Kryterium oceny ofert:
Cena ofertowa - 100%
V. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego
kryterium oceny ofert:
Kryterium Cena ofertowa - znaczenie 100pkt.
KC =
C N
? 100
C OB
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium cena ofertowa
C N - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C OB - cena zaoferowana w ofercie badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert

Kontakt:
2) Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą jest
Magdalena Bielecka-Kuźma e-mail: informatyk@sosnowica.pl tel. 82 591 21 52 wew. 126 .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.