Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie opracowania pt. ,,Wpływ projektowanej eksploatacji pokładu

Przedmiot:

Wykonanie opracowania pt. ,,Wpływ projektowanej eksploatacji pokładu

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice"
ul. Dworcowa 1
44-190 Knurów
powiat: gliwicki
tel. 32 718 50 00,
apiotrowska@jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Knurów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 718 50 00,
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
KWK ,,Knurów-Szczygłowice"
zaprasza do złożenia ofert na:
Wykonanie opracowania pt. ,,Wpływ projektowanej eksploatacji pokładu 405/1 ścianą XX na obudowę szybów głównych w JSW S.A. KWK ,,Knurów - Szczygłowice" Ruch Szczygłowice w aspekcie prognozowanych wstrząsów górotworu".

Dokument nr: 195/2022/KSz.

Otwarcie ofert: Data otwarcia ofert: 22.11.2022 r. godz. 14:00

Składanie ofert:
składania ofert: 22.11.2022 r. do godz. 13:30
Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:
a) w formie pisemnej - zabezpieczoną w zamkniętej kopercie, a na kopercie Wykonawca umieszcza informację: ,,Oferta do postępowania nr 195/2022/KSz na wykonanie opracowania pt. ,,Wpływ projektowanej eksploatacji pokładu 405/1 ścianą XX na obudowę szybów głównych w JSW S.A. KWK ,,Knurów - Szczygłowice" Ruch Szczygłowice w aspekcie prognozowanych wstrząsów górotworu".
Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi poniżej załącznikami na adres: JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice", 44-190 Knurów Ul. Dworcowa 1, Wydział Zamówień i Umów, pokój nr 104
b) w formie wiadomości e-mail - jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami.
Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej apiotrowska@jsw.pl
Tytuł wiadomości e - mail winien brzmieć: oferta do postępowania 195/2022/KSz.
c) w formie elektronicznej w formacie plików pdf obejmujących treść oferty, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej apiotrowska@jsw.pl.
Tytuł wiadomości e - mail winien brzmieć: oferta do postępowania 195/2022/KSz.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
00
Uwaga ! Ustalenie warunków finansowo - ekonomicznych (licytacja / negocjacje) może nastąpić w dniu otwarcia ofert.
III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.
IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia przez podwykonawców / osoby trzecie.
V. Dokumenty lub oświadczenia, składane wraz z ofertą:
a) Wypełniony druk ,,FORMULARZ OFERTOWY,, będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
b) Oryginał lub kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy dołączyć umowę Spółki.
W przypadku braku rejestracji w KRS lub CEIDG lub Oferenta zagranicznego - wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami oryginał lub kopię odpisu z innego odpowiedniego rejestru handlowego obejmujący informację o zasadach reprezentacji razem z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę
parafa strony
VII. Termin płatności: do 60 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.
VIII. Kryterium oceny ofert - najniższa cena 100%
IX. Ważność oferty - minimum do dnia zakończenia procedury postępowania.
X. Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kontakt:
Dodatkowych informacji w przedmiocie postępowania udzielają pracownicy KWK ,,Knurów -Szczy głowice":
o informacje techniczne: Grzegorz Dębicki - nr tel. 32 717 65 97
o informacje nt. procedury postępowania: Agnieszka Piotrowska - nr tel. 32 718 50 90.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.