Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
638z dziś
4944z ostatnich 7 dni
19912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Przedmiot:

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
ul. Grota - Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce
powiat: bartoszycki
tel: (89) 762 17 20, fax: (89) 762 53 10, tel. 539 782 551, tel. 693 193 537
zarzeczna.malgorzata@powiat.bartoszyce.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Bartoszyce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (89) 762 17 20,
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu postępowania

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 201/8
-pow. łącznej 3,31 ha

położonej w miejscowości Dębówko - Karolewko

obręb geodezyjny Dębówko - Karolewko

w gminie Bartoszyce

z uwagi na sprawdzenie klasy bonitacyjnej gruntów o powierzchni około 3 ha na gruntach podlegających klasyfikacji (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Dokument nr: 16/2022, GGN.6623.5.20.2022

Składanie ofert:
Miejsce, sposób oraz termin składania oferty

Ofertę należy przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: zarzeczna.malgorzata@powiat.bartoszyce.pl do dnia 22.11.2022 r., godz. 14:00 wpisując w temacie wiadomości ,,Zapytanie ofertowe nr 16/2022 do sprawy GGN.6623.5.20.2022",

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia,

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z § 14 Procedury powoływania biegłych klasyfikatorów gleb oraz wykonywania zadań w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Bartoszyckiego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Bartoszycach stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia 11/2022 z dnia 14.02.2022 r.

Wymagania:
W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym związanym z powołaniem biegłych klasyfikatorów gleb przez Starostę Bartoszyckiego zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2022 z dnia 14.02.2022 r.
Starosty Bartoszyckiego w sprawie ustalenia procedur zapewniających prawidłowe wykonywanie postępowań administracyjnych
w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów przez Starostę Bartoszyckiego,
Podstawą do wystawienia przez biegłego faktury/rachunku jest pozytywny wynik weryfikacji zgłoszonej pracy geodezyjnej, o którym mowa art. 12b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz nadanie klauzuli urzędowej przez Organ dla projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Podstawą do zapłaty jest prawidłowo wystawiona i dostarczona faktura/rachunek.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które należy dołączyć do oferty

Formularz ofertowy - załącznik nr 2,
Oświadczenie - załącznik nr 3,
Kopię dyplomu ukończenia kursu w zakresie gleboznawstwa, gleboznawczej klasyfikacji gruntów lub też ukończenia studiów podyplomowych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb,
Poświadczony przez właściwych geodetów powiatowych wykaz min. 5 prac, w których wnioskodawca uczestniczył podczas wykonywania klasyfikacji gruntów. Osoby, które wykonywały co najmniej 5 prac na terenie powiatu bartoszyckiego są zwolnione ze składania wykazu,
Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora - w przypadku ich posiadania.
Wymagania dotyczące złożenia oferty i dokumentów

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie elektronicznej,
Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz złożenia dodatkowych dokumentów,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
Oferty złożone po terminie lub w sposób nieprawidłowy nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone,
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich brutto na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do Procedury powoływania biegłych klasyfikatorów gleb oraz wykonywania zadań w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Bartoszyckiego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bartoszycach stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia 11/2022 z dnia 14.02.2022 r. Starosty Bartoszyckiego w sprawie ustalenia procedur zapewniających prawidłowe wykonywanie postępowań administracyjnych w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów przez Starostę Bartoszyckiego,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, jeżeli zostaną złożone dwie najkorzystniejsze oferty o tej samej wartości.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:

- p.o. Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Daniel Czebatul tel. 693 193 537,

- inspektor Małgorzata Zarzeczna tel. 539 782 551,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.