Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa w postaci wycinki drzew

Przedmiot:

Usługa w postaci wycinki drzew

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Policji w Katowicach
ul. gen. Jankego 276
40-684 Katowice-Piotrowice
powiat: Katowice
tel. 47 851 64 66
https://platformazakupowa.pl/transakcja/692137
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice-Piotrowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 47 851 64 66
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa w postaci wycinki drzew na terenie Szkoły Policji w Katowicach
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Usługa w postaci wycinki drzew na terenie Szkoły Policji w Katowicach. CHARAKTERYSTYKA Zakres usługi obejmuje: a) wycięcie drzew w ilości 2 szt.: - nazwa gatunku: Topola osika - obwód pnia drzewa w cm mierzony na wys. 5 cm: 86 cm i 127 cm - nr działki / obręb: 282/43, Górne Lasy Pszczyńskie b) usunięcie pni poprzez frezowanie; c) cięcie pni na odcinki długości 1,25 m oraz ułożenie na wskazanym miejscu; d) wykonanie zrębkowania gałęzi i konarów pozostałych w wyniku wycinki; e) uprzątnięcie terenu f) zutylizowanie wyciętych drzew W ramach zlecenia konieczne jest uwzględnienie wartości pozyskanego drewna przez Wykonawcę tj. szacunkowa ilość drewna topola osika w ilości 6,61m3 - załącznik nr 1 WYMAGANIA, WARUNKI Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią przedstawionej poniżej informacji dotyczącej wymagań Zamawiającego. Akceptując wymagania Zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na wszystkie warunki i postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Wykonawca nie akceptuje poniższych wymagań i warunków proszony jest o nieskładanie oferty. 1. Zamawiający wymaga, aby oferta była ważna minimum 30 dni. 2. Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi i materiałów, a ich koszty będą wliczone w wynagrodzenie za usługę. 3. Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko. 4. Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usługi oraz dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi do wykonania zlecenia. 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zlecenie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.ch 8.00 - 15.00. 6. Jeżeli realizowane zlecenie będzie niezgodne ze specyfikacją z zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji niniejszego zlecenia przez wskazanego Wykonawcę. W takiej sytuacji dokona wyboru kolejnego oferenta obciążając różnicą kosztów Wykonawcę, który usługi nie zrealizował. 7. Warunkiem dokonania odbioru oraz płatności będzie protokół potwierdzający wykonanie zlecenia. 8. Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej przy wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Kary umowne i inne postanowienia: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu zlecenia w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku, gdy zwłoka w realizacji zlecenia przekroczy 7 dni Zamawiający może odstąpić od zlecenia z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wartości zlecenia. 4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych określonych w zleceniu. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia: Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszego zlecenia, a będących należnościami Wykonawcy na rzecz innych podmiotów. Do sporządzenia ewentualnego zamówienia proszę o aktualne dane firmy: nazwę, adres, NIP, REGON, telef./ faks. INFORMACJA Zamawiający informuje, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Natalia Lieber, tel. 47 851 64 66 w godz.ch 8:00 - 15:00. TERMIN REALIZACJI : do 23 grudnia 2022 r.; 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Szkoła Policji w Katowicach
ul. gen. Jankego 276
40-684, Katowice (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 692137

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/692137
Składania : 22-11-2022 12:00:00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI : do 23 grudnia 2022 r.

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
CHARAKTERYSTYKA
Zakres usługi obejmuje:
a) wycięcie drzew w ilości 2 szt.:
- nazwa gatunku: Topola osika
- obwód pnia drzewa w cm mierzony na wys. 5 cm: 86 cm i 127 cm
- nr działki / obręb: 282/43, Górne Lasy Pszczyńskie
b) usunięcie pni poprzez frezowanie;
c) cięcie pni na odcinki długości 1,25 m oraz ułożenie na wskazanym miejscu;
d) wykonanie zrębkowania gałęzi i konarów pozostałych w wyniku wycinki;
e) uprzątnięcie terenu
f) zutylizowanie wyciętych drzew
W ramach zlecenia konieczne jest uwzględnienie wartości pozyskanego drewna przez Wykonawcę tj. szacunkowa ilość drewna topola osika w ilości 6,61m3 - załącznik nr 1
WYMAGANIA, WARUNKI
Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią przedstawionej poniżej informacji dotyczącej wymagań Zamawiającego. Akceptując wymagania Zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na wszystkie warunki i postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Wykonawca nie akceptuje poniższych wymagań i warunków proszony jest o nieskładanie oferty.
Zamawiający wymaga, aby oferta była ważna minimum 30 dni.
2. Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi
i materiałów, a ich koszty będą wliczone w wynagrodzenie za usługę.
3. Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko.
4. Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru usługi oraz dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi
do wykonania zlecenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zlecenie w dniach roboczych
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.
Jeżeli realizowane zlecenie będzie niezgodne ze specyfikacją z zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji
z realizacji niniejszego zlecenia przez wskazanego Wykonawcę. W takiej sytuacji dokona wyboru kolejnego oferenta obciążając różnicą kosztów Wykonawcę, który usługi nie zrealizował.
7. Warunkiem dokonania odbioru oraz płatności będzie protokół potwierdzający wykonanie zlecenia.
8. Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej przy wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Kary umowne i inne postanowienia:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu zlecenia w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku, gdy zwłoka w realizacji zlecenia przekroczy 7 dni Zamawiający może odstąpić od zlecenia z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wartości zlecenia.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych określonych w zleceniu.
Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszego zlecenia, a będących należnościami Wykonawcy na rzecz innych podmiotów.
Do sporządzenia ewentualnego zamówienia proszę o aktualne dane firmy: nazwę, adres, NIP, REGON, telef./ faks.
INFORMACJA
Zamawiający informuje, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Natalia Lieber, tel. 47 851 64 66 w godzinach 8:00 - 15:00.
TERMIN REALIZACJI : do 23 grudnia 2022 r.;
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Szkoła Policji w Katowicach
ul. gen. Jankego 276
40-684 Katowice-Piotrowice
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.