Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Naprawa systemu oddymiania wraz z wymianą niezbędnych zużytych części i podaniem...

Przedmiot:

Naprawa systemu oddymiania wraz z wymianą niezbędnych zużytych części i podaniem kosztów naprawy w roboczogodzinach

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. Alojzego Felińskiego 2B
01-513 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: 22 56 18 001
albert.glinicki@mf.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 22 56 18 001
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty, zgodnie z warunkami określonymi poniżej:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa systemu oddymiania wraz z wymianą niezbędnych zużytych części i podaniem kosztów naprawy w roboczogodz.ch w lokalizacji Ul. Ciołka 14a w Warszawie

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć przesłać bezpośrednio na adres: albert.glinicki@mf.gov.pl
do dnia 22 listopada 2022r.
Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji umowy: do dnia 14 grudnia 2022r.

Wymagania:
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, a kilkukrotne przesyłanie oferty przez jednego oferenta może zostać potraktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji, a w związku z tym postępowanie może zostać unieważnione.
2. Oferty należy złożyć na Formularzu, który stanowi Załącznik nr 1 do zapytania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia dokumentów.
4. Kryterium oceny: cena brutto - 100%
Sposób dokonywania oceny według kryterium: ,,cena":
Najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert/cena brutto badanej oferty x 100 = ilość punktów.
Za kryterium: ,,cena" można maksymalnie uzyskać 100 punktów.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów, zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów to 100.
5. Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w punkcie 14. tak, aby można było ustalić bezspornie kto jest nadawcą korespondencji.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania o cenę ofertową oraz jego unieważnienia bez podawania przyczyn.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania gdy złożone oferty przekraczają jego możliwości finansowe.
9. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Oferenta:
1) gdy oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu,
2) gdy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
3) gdy treść oferty jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach
zamówienia,
4) który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył:
a) poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały wyznaczone),
b) wymaganych pełnomocnictw lub złożył wadliwe pełnomocnictwa,
5) oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki
rachunkowe,
6) oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub niewłaściwej
formie,
7) gdy Oferent nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
10. Zapytanie o cenę ofertową jest jednoetapowe i jest wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość szacunkową poniżej 130 000 złotych na podstawie
art. 2. ust.1. pkt 1 przedmiotowej ustawy.
11. Ceny należy wyliczyć i podać w złotych polskich ( w cenę należy wliczyć wszystkie koszty realizacji zamówienia w tym koszty dostawy do punktów według rozdzielnika - załącznik nr 3)
12. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do zapytania.

Kontakt:
Kontakt z zamawiającym: Albert Glinicki, albert.glinicki@mf.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.