Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
361z dziś
4795z ostatnich 7 dni
18680z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa materiałów budowlanych

Przedmiot:

Zakup i dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Karczewie
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew
powiat: otwocki
tel.: 22 780 65 16 w. 107 22 780 76 41 22 780 75 68 fax: 22 780 65 36
m.kasprzak@karczew.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Karczew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 22 780 65 16 w
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup i dostawa materiałów budowlanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki
5. Zakres zamówienia:
Zamówienie obejmuje zakup i dostawę wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość materiałów:
Wyszczególnienie Jednostka miary Ilość
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30xl00cm szt. 220
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8x1OOcm szt. 250
Kostka brukowa betonowa prostokątna grubość 6cm, kolor szary m2 440
Kostka brukowa betonowa prostokątna grubość 8cm, kolor czerwony m2 130
6. Przedmiot zamówienia
6.1. DOSTAWA obejmuje również rozładunek materiałów we wskazane przez Zamawiającego
miejsce w gminie Karczew.
6.2. Na wykonaną dostawę Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument
WZ oraz deklarację właściwości użytkowych.
6.3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie każdorazowo potwierdzony przez Zamawiającego na
dokumencie WZ.
6.4. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru końcowego
podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
6.5. Wykonawca na dostarczone materiały budowlane udziela gwarancji jakości oraz rękojmi za
wady na okres 36 miesięcy, także w przypadku wad ujawnionych podczas prowadzenia robót w oparciu o dostarczony przedmiot umowy. Termin gwarancji i rękojmi zaczyna swój bieg z chwilą podpisanie protokołu odbioru przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.
6.6. W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację.
Zamawiający według własnego uznania może żądać usunięcie wad lub złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo o odstąpieniu od umowy.

Składanie ofert:
2. Termin przesyłania ofert: do 21.11.2022 r. do godz. 16°°- decyduje termin wpływu oferty na adres elektroniczny lub złożenie w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Karczewie.
4. Sposób złożenia ofert
Oferty można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji na adres: m.kasprzak@karczew.pl pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF lub złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Karczewie.

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin wykonania przedmiotu umowy- do dnia 23.12.2022r.

Wymagania:
3. Kryterium wyboru: cena 100%
8. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

Kontakt:
9. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego
o Marta Kasprzak, e-mail: m.kasprzak@karczew.pl, tel. 22 780-65-16 w. 107

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.