Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont pokrycia dachowego

Przedmiot:

Remont pokrycia dachowego

Data zamieszczenia: 2022-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Błaszki
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki
powiat: sieradzki
tel.(43) 829-09-31
urzad@blaszki.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Błaszki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.(43) 829-09-31
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający: Gmina Błaszki z siedzibą: Błaszki, Plac Niepodległości 13 ZAPRASZA
do złożenia oferty w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia

wyrażoną złotych poniżej równowartości kwoty 130 000 zł na: ,,Remont pokrycia dachowego remizy OSP w Niedoniu gm. Błaszki "
1. Przedmiot zamówienia: ? dostawa, ? usługa, x robota budowlana (*odpowiednio zaznaczyć)
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac : zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Dokument nr: RIZ.NW.N.01/11/22

Otwarcie ofert: 9. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.11.2022 r., o godz. 10.10 w siedzibie zamawiającego: Gmina Błaszki, Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.11.2022 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie, w siedzibie Zamawiającego:
-Gmina Błaszki, Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki, w pokoju nr 8 przesłać faksem na numer 43-829 09 32
- przesłać e-mailem na adres urzad@blaszki.pl
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na jej składanie.

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.12.2022r.

Wymagania:
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: Kosztorys ofertowy
6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT-jeżeli występuje. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen .
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (zobowiązania z ofertą). 7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę przygotowaną w formie pisemnej można przekazać faksem, e-mailem lub należy: umieścić w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie i dostarczyć do siedziby Zamawiającego, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta na : ,,Remont pokrycia dachowego remizy OSP w Niedoniu gm. Błaszki "
Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką i podpisana przez osobę
uprawnioną .
11. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy:
Umowa będzie zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji, co do treści oferty, w tym np. negocjacji w zakresie ceny.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania przedmiotu zamówienia bez podania przyczyny]

Uwagi:
4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nr Kryterium Opis Kryterium Znaczenie w %
1. Cena 100%

Kontakt:
10. Dane osób uprawnionych do kontaktu z wykonawcami: Stanisław Woźny pokój nr. 19, tel. 43-829 09 50
Kubiak Ryszard pokój nr. 9, tel. 43-829 09 54

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.