Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie wyjścia awaryjnego w budynku hotelu

Przedmiot:

Wykonanie wyjścia awaryjnego w budynku hotelu

Data zamieszczenia: 2022-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lubuska Wojewódzka Komenda OHP
Ludwika Zamenhofa 1
65-186 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
logistyka@ohp.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
wykonanie wyjścia awaryjnego w budynku hotelu zgodnie z zaleceniami inspektora Państwowej Straży Pożarnej w OSiW Wiechlice.
(nazwa przedmiotu zamówienia)
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyjścia awaryjnego w budynku hotelu zgodnie z zaleceniami inspektora Państwowej Straży Pożarnej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wiechlicach.
Zakres robót:
Ewakuacja
1. Wykucie z ościeży istniejących drzwi 2,71 m2
2. Montaż nowych drzwi z przeszkleniem szybą bezpieczną k=l,l
3. Montaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych przeszklonych z uszczelką pęczniejącą (RAL 7035) z samozamykaczem 5,43 m2
4. Wykonanie lekkiego pomostu stalowego z barierką szer 1,20 mb - 3 stopnie, wypełnienie kratą WEMA - całość ocynkowana
Przebudowa nawierzchni
1. Wymiana obrzeży chodnikowych 8 x 30 na podsypce cem-piaskowej 29,9 mb
2. Rozebranie starej i ułożenie nowej nawierzchni z kostko brukowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr 5 cm. 6,6 m2
3. Montaż słupka odbojowego - ocynkowany, malowany farbą odblaskową 1 m (ez. nadziemna) 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarach robót, stanowiących załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Warunki płatności:
Zapłata nastąpi po zakończeniu robót budowlanych, potwierdzonych protokołem odbioru końcowego. Dopuszcza się również możliwość częściowego wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku na zakup urządzeń/materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych; wartość faktury/ rachunku odpowiednio pomniejsza wysokość należnego wynagrodzenia.
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokołem odbioru końcowego robót, podpisanym przez osoby upoważnione przez strony umowy. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.
Tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.
Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia warunków.
Opis sposobu oceny spełnienia powyższych warunków: nie dotyczy.

Dokument nr: LWK.ZZP.273.21.2022

Składanie ofert:
Oferty należy składać: w formie:
- pisemnej na adres:
Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra,
- lub elektronicznie na adres: logistyka@ohp.pl - skan podpisanej oferty,
do dnia: 23.11.2022 r. (do końca dnia), przy czym liczy się data wpływu oferty tytułując:
,,Oferta do zapytania numer: LWK.ZZP.273.21.2022".

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 23 grudnia 2022 r.

Wymagania:
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
cena - 100%,
Wybór Wykonawcy realizującego zlecenie:
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi podmioty, które odpowiedziały na zapytanie ofertowe.
Miejsce, sposób oraz termin składania ofert
Oferta powinna być:
1. wypełniona na załączonym formularzu oferty cenowej;
2. opatrzona datą sporządzenia;
3. podpisana przez Wykonawcę.
Do oferty powinny być dołączone dokumenty:
1. pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadku jej podpisania przez osoby inne niż wymienione w KRS, CEiDG.

Kontakt:
W przypadku pytań co do przedmiotu zamówienia, należy przesyłać je na adres: logistyka@ohp.pl
Pytania, które wpłyną po 20.11.2022 r., Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.