Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usunięcie drzew i krzewów

Przedmiot:

Usunięcie drzew i krzewów

Data zamieszczenia: 2022-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
ul. Legionów 52
42-202 CZĘSTOCHOWA
powiat: Częstochowa
34 366 43 37
Województwo: śląskie
Miasto: CZĘSTOCHOWA
Wadium: ---
Nr telefonu: 34 366 43 37
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przygotowanie terenu inwestycyjnego dla zadania pn.: "Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie"
I. Opis przedmiotu zamówienia

Usunięcie drzew i krzewów w zakresie planowanej inwestycji,

CPV: 77211400-6

Dokument nr: MZD.ZP.26.348.2022

Składanie ofert:
III. Przygotowanie oferty

Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej (osobiście; listem, na kancelarii Zamawiającego na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 18: do dnia 2022-11-23 do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

Termin realizacji zamówienia / umowy do 23.12.2022 roku

Wymagania:
b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: ,,Nazwa Wykonawcy; Zapytanie ofertowe na: Przygotowanie terenu inwestycyjnego dla zadania pn.: "Budowa wiaduktów nad torem surówkowym w Alei Pokoju w Częstochowie". Znak sprawy: 348.2022; NIE OTWIERAĆ przed 2022 - 11 - 23 godz.12:00"
V. INNE DANE
1. Kryteria oceny ofert:
a) Cena - 100%:
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

2. Wymagania co do zakresu zamówienia, które powinna obejmować oferowana przez Wykonawcę cena: .............(wpisać jeśli są wymagane)

Niniejsze zamówienie (zapytanie ofertowe) jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów potwierdzających uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia, jak również do dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyny.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu udokumentowania właściwej reprezentacji Wykonawcy.

Kontakt:
IV. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1
WOJCIECH KANAFA - INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO WU
2
MARCIN KUBICKI - GŁÓWNY SPECJALISTA WU

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.